Dansk Akvakultur: Lad os tage en konstruktiv debat om havbrug

En konstruktiv og nuanceret debat om havbrug vil skabe bedre grundlag for beslutninger, der vil skabe reel grøn omstilling, mener Dansk Akvakultur. Foto: Musholm

Debatindlæg af Brian Thomsen, direktør i Dansk Akvakultur. Indlægget er indsendt til Politiken, som desværre har valgt ikke at bringe det.

Det er så ærgerligt, når fødevaredebatten afspores og ender i en skyttegravskrig. Kamppladsen er blandt andet havbrug. Er man i tvivl, kan man læse kronikken af Steen Ulnits og Stig Bülow, ”Drop drømmen om flere havbrug”, som blev bragt i Politiken den 23. februar 2022.

Steen Ulnits og Stig Bülows indlæg har flere interessante perspektiver og korrekte iagttagelser. Men de nuancer, der bidrager til en oplyst og konstruktiv debat, mangler.

Steen Ulnits og Stig Bülow har ret i, at udledninger fra havbrug ledes direkte ud i det omgivende havområde. Der mangler her den nuance, at der kun gives placeringstilladelse, miljøgodkendelse mv. til et havbrug, hvis det kan dokumenteres, at havbruget er foreneligt med god økologisk tilstand i vandmiljøet. Derfor udledes der heller ikke store mængder ufordøjet foder til vandmiljøet, som Steen Ulnits og Stig Bülow er bekymrede for. Der bruges omkring 1,2 kilo højeffektivt foder til at opdrætte 1 kilo ørred, så fisken optager langt det meste.

Når man læser Steen Ulnits og Stig Bülows debatindlæg, lægger det lige for at forestille sig, at havbrugene nok er den primære årsag til Østersøens tilstand. Her er det væsentligt at have proportionerne på plads. De danske havbrug bidrager med under en promille, at den samlede gennemstrømning af kvælstof i danske stræder og bælter.

Det er naturligvis heller ikke kun rognen, der er brugbar, som man kan få indtryk af i Steen Ulnits og Stig Bülows debatindlæg. Det ville være en meget dårlig forretning. En tur ind på Danmarks Statistiks hjemmeside vil vise, at de danske havbrug i 2019 solgte havopdrættede ørreder til en værdi af cirka 378 millioner og rogn til en værdi af cirka 106 millioner kroner. I sit lokale supermarked vil man formentlig kunne finde røgede, ferske og frosne ørredfileter, som kan tilberedes på samme måder som laks.

Steen Ulnits og Stig Bülow bekymrer sig også for, om rovfisk som regnbueørreder kan få deres ernæringsbehov dækket af de vegetabilske ingredienser. De vegetabilske ingredienser har bidraget til et stort fald i udledninger af fosfor fra fiskeopdræt. I Dansk Akvakultur tør vi godt love Ulnits og Bülow, at de ikke behøves bekymre sig for rovfiskenes ernæring. Ernæring er lig med tilvækst, og hvis der er noget fiskeopdrættere går op i, så er det, at fiskene vokser. Og hvis der er noget danske foderfirmaerne går op i, så er det at bidrage til en stadig mere bæredygtig fødevareproduktion med foderprodukter, som også kan sælges til opdrætterne. Optimeret ressourceforbrug og minimering af spild er her helt centralt.

Heller ikke de marine ingredienser i fiskefoder er Steen Ulnits og Stig Bülow spor begejstret for, da disse råvarer ifølge de to debattører kunne være spist i ”fattige lande”. I dansk fiskefoder kommer fiskemel fra arter, som der ikke er et marked for til humant konsum og fra restprodukter som hoved og ben. Størstedelen af fiskeolien stammer ligeledes fra afskær.

Det er legitimt at være imod havbrug. Men Dansk Akvakultur vil gerne opfordre til en konstruktiv debat om havbrug, hvor fordommene lægges til side til fordele for de mange nuancer, virkeligheden består af. På den måde kan debatten skabe grundlag for reel grøn udvikling af fiskeopdræt i Danmark.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...