Dansk Akvakultur: Miljøministeren mangler faglig begrundelse for at fjerne kommunale tilsynsopgaver med havbrug

Miljøminister, Lea Wermelin, har den 24. juni præsenteret et politisk flertal bag ”Handleplan for oprydning i havbrugssektoren”, der følger op på den status og grundige gennemgang af havbrugsområdet, der blev afsluttet i december 2019. Aftalen er indgået uden inddragelse af havbrugserhvervet og uden klart svar fra ministeren om det faglige belæg for at fjerne et velfungerende kommunalt tilsyn.

Formand for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard, udtaler:

– Vi mener, det er vigtigt, at dem, der indgår i de politiske drøftelser, kender til branchens vilkår og synspunkter. Desværre har Miljøministeren endnu ikke ønsket at mødes med Dansk Akvakultur for at tale om havbrug. Den manglende dialogvillighed gør bl.a., at vi fortsat mangler at få svar på, hvilke faglige argumenter, Miljøministeren lægger til grund for at fratage kommunerne deres nuværende tilsynsopgaver.

Dansk Akvakultur repræsenterer det samlede opdrætserhverv for fisk, skaldyr og tang. Vores medlemmer eksporterer for ca. 1,5 mia. kr. og bidrager positivt til dansk økonomi og beskæftigelse – primært i landdistrikterne. Vi ønsker at fremme vækst og produktion af gode, sunde og klimavenlige akvakulturprodukter. Derfor ønsker vi naturligt nok også at være en del af de politiske drøftelser om ovenstående handleplan, der vedrører vores medlemmers virkelighed.

Dansk Akvakultur mener ikke, at der er behov for at flytte tilsynet fra kommunerne, da det er en opgave kommunerne varetager godt og har mange års erfaring med. Selvom ministerens eget forslag kun er få uger gammelt, er der nu indgået en aftale, der også går mod KL, der offentligt har bakket op om, at kommunerne fortsat bør varetage tilsynsopgaver med havbrugene.

–  Det er jo kommunerne, der kender de lokale forhold bedst. Nu vil Miljøministeren fjerne tilsynet og grundlaget for det lokale samarbejde mellem havbrugene og kommunerne, hvilket jeg opfatter som et ubegrundet indgreb overfor velfungerende kommunale myndigheder og akvakulturerhvervet, uddyber Niels Dalsgaard.

I de seneste uger har Miljøminister, Lea Wermelin, givet udtryk for, at det er nødvendigt med en ”oprydning” af havbrugssektoren. Derfor undrer det Dansk Akvakultur, at man vælger at flytte tilsynsopgaven til staten, der har haft udfordringer med at løfte opgaven med placeringstilladelser og miljøgodkendelser af havbrugene.

– Vi har de seneste syv år haft et forvirrende og rodet forløb med placeringstilladelserne, hvor ansvaret først blev flyttet fra Fiskeriministeriet til Fiskeristyrelsen, dernæst til Natur-Erhvervsstyrelsen, hvorefter Landbrugs- og Fiskeristyrelsen overtog ansvaret og senest er ansvaret i 2018 overdraget til Miljøstyrelsen. Havbrugene og kommunerne indleverede alt materiale rettidigt, men selv efter flere år har vi ingen afklaring”, forklarer Niels Dalsgaard, og tilføjer: ”Det bør ikke undre nogen, at erhvervet ikke ligefrem klapper i hænderne over, at Miljøministeren vil flytte mere ansvar ind til de centrale styrelser, som har haft ansvaret for placeringstilladelserne, som der netop er rod med.

Dansk Akvakultur ser positivt på, at handlingsplanen omfatter et fælles digitalt indberetningssystem, hvor myndighederne kan få de relevante oplysninger digitalt og hvor virksomhederne skal bruge mindre tid på at indberette, da indberetningerne samles ét sted. Her bidrager vi gerne med sparring og idéudveksling, så der kan etableres et effektivt system.

– Vi går meget gerne i dialog om bedre regulering og rammevilkår. Denne handleplan ser vi som et resultat af et ønske om at imødekomme snævre særinteresser fra enkelte interesseorganisationer, der intet har med havbrugene at gøre. Det er problematisk, og derfor vil Dansk Akvakultur opfordre regeringen til at lytte til erhvervet, så vi sammen kan fremme en bæredygtig og klimavenlig fødevareproduktion, afslutter Niels Dalsgaard.


Yderligere oplysninger:
Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 2168 8753 / ned@musholm.com
Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 4076 2870 / brian@danskakvakultur.dk

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...