Dansk Akvakultur: Miljøministeren mangler faglig begrundelse for at fjerne kommunale tilsynsopgaver med havbrug

Miljøminister, Lea Wermelin, har den 24. juni præsenteret et politisk flertal bag ”Handleplan for oprydning i havbrugssektoren”, der følger op på den status og grundige gennemgang af havbrugsområdet, der blev afsluttet i december 2019. Aftalen er indgået uden inddragelse af havbrugserhvervet og uden klart svar fra ministeren om det faglige belæg for at fjerne et velfungerende kommunalt tilsyn.

Formand for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard, udtaler:

– Vi mener, det er vigtigt, at dem, der indgår i de politiske drøftelser, kender til branchens vilkår og synspunkter. Desværre har Miljøministeren endnu ikke ønsket at mødes med Dansk Akvakultur for at tale om havbrug. Den manglende dialogvillighed gør bl.a., at vi fortsat mangler at få svar på, hvilke faglige argumenter, Miljøministeren lægger til grund for at fratage kommunerne deres nuværende tilsynsopgaver.

Dansk Akvakultur repræsenterer det samlede opdrætserhverv for fisk, skaldyr og tang. Vores medlemmer eksporterer for ca. 1,5 mia. kr. og bidrager positivt til dansk økonomi og beskæftigelse – primært i landdistrikterne. Vi ønsker at fremme vækst og produktion af gode, sunde og klimavenlige akvakulturprodukter. Derfor ønsker vi naturligt nok også at være en del af de politiske drøftelser om ovenstående handleplan, der vedrører vores medlemmers virkelighed.

Dansk Akvakultur mener ikke, at der er behov for at flytte tilsynet fra kommunerne, da det er en opgave kommunerne varetager godt og har mange års erfaring med. Selvom ministerens eget forslag kun er få uger gammelt, er der nu indgået en aftale, der også går mod KL, der offentligt har bakket op om, at kommunerne fortsat bør varetage tilsynsopgaver med havbrugene.

–  Det er jo kommunerne, der kender de lokale forhold bedst. Nu vil Miljøministeren fjerne tilsynet og grundlaget for det lokale samarbejde mellem havbrugene og kommunerne, hvilket jeg opfatter som et ubegrundet indgreb overfor velfungerende kommunale myndigheder og akvakulturerhvervet, uddyber Niels Dalsgaard.

I de seneste uger har Miljøminister, Lea Wermelin, givet udtryk for, at det er nødvendigt med en ”oprydning” af havbrugssektoren. Derfor undrer det Dansk Akvakultur, at man vælger at flytte tilsynsopgaven til staten, der har haft udfordringer med at løfte opgaven med placeringstilladelser og miljøgodkendelser af havbrugene.

– Vi har de seneste syv år haft et forvirrende og rodet forløb med placeringstilladelserne, hvor ansvaret først blev flyttet fra Fiskeriministeriet til Fiskeristyrelsen, dernæst til Natur-Erhvervsstyrelsen, hvorefter Landbrugs- og Fiskeristyrelsen overtog ansvaret og senest er ansvaret i 2018 overdraget til Miljøstyrelsen. Havbrugene og kommunerne indleverede alt materiale rettidigt, men selv efter flere år har vi ingen afklaring”, forklarer Niels Dalsgaard, og tilføjer: ”Det bør ikke undre nogen, at erhvervet ikke ligefrem klapper i hænderne over, at Miljøministeren vil flytte mere ansvar ind til de centrale styrelser, som har haft ansvaret for placeringstilladelserne, som der netop er rod med.

Dansk Akvakultur ser positivt på, at handlingsplanen omfatter et fælles digitalt indberetningssystem, hvor myndighederne kan få de relevante oplysninger digitalt og hvor virksomhederne skal bruge mindre tid på at indberette, da indberetningerne samles ét sted. Her bidrager vi gerne med sparring og idéudveksling, så der kan etableres et effektivt system.

– Vi går meget gerne i dialog om bedre regulering og rammevilkår. Denne handleplan ser vi som et resultat af et ønske om at imødekomme snævre særinteresser fra enkelte interesseorganisationer, der intet har med havbrugene at gøre. Det er problematisk, og derfor vil Dansk Akvakultur opfordre regeringen til at lytte til erhvervet, så vi sammen kan fremme en bæredygtig og klimavenlig fødevareproduktion, afslutter Niels Dalsgaard.


Yderligere oplysninger:
Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 2168 8753 / ned@musholm.com
Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 4076 2870 / brian@danskakvakultur.dk

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...