Dansk Akvakultur på dagsordenen i EP- og Folketingsvalget

Tirsdag den 21. maj stod i valgkampens tegn. Her havde Dansk Akvakultur fint besøg, da både en minister, et Folketingsmedlem, en gruppeformand og et kommende medlem af Europa Parlamentet lagde vejen forbi vores medlemsvirksomheder i Gamst og Grindsted.

Dagen blev indledt i Gamst på AquaPri’s store Sandartanlæg, der er verdens største af sin slags. Her blev Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) og det nyvalgte medlem af Europa Parlamentet Asger Christensen (V) vist rundt af Henning Priess og Martin Vestergaard, der fortalte om anlægget og arbejdet for at sikre vækst i det danske akvakulturerhverv. 

Behov for at styrke et samlet akvakulturerhverv
Det gav anledning til en god og konstruktiv snak om, hvordan vi realiserer det store vækstpotentiale akvakulturerhvervet i Danmark. En mulighed, der i øjeblikket overskygges af miljøpopulisters ønske om at tale danske opdrætsfisk ned til trods for, at vi som erhverv er kendetegnet ved både klimavenlighed og ressourceeffektivitet.

Et af de væsentligste budskaber fra både AquaPri og Dansk Akvakultur var, at politikerne bør sætte fokus på at styrke et samlet akvakulturerhverv. Vi ser i øjeblikket eksempler på, hvordan nogle politikere forsøger at tegne et billede af, at vi kun bør satse på bestemte modeller eller teknologier i stedet for at udnytte, at vi både indenfor både dambrug, havbrug og RAS-anlæg besidder unik viden og erfaring, som er med til at skabe stor udenlandsk interesse for vores medlemsvirksomheder og deres anlæg.

ASC i fokus
Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) udviste stor interesse for, at mange af Dansk Akvakulturs medlemmer er certificerede. Det undrede dog samtidigt ministeren, at der stadig er en stor gruppe danske forbrugere, der køber tvivlsomme importerede produkter frem for at købe lokale MSC- eller ASC-mærkede vilde fisk eller opdrætsfisk.  

Også Asger Christensen (V) var yderst aktiv under besøget og udviste stor interesse for, hvordan vi kunne løfte fortællingen om de danske kvalitetsfisk i Europæisk sammenhæng. Ligeledes blev det også drøftet, hvordan man kan præcisere dele af regelsættet for økologi, der pt. er med til at forhindre, at anlægget i AquaPri’s anlæg i Gamst kan betegnes som økologisk. Med de nuværende regler, vil det bl.a. kræve, at anlægget skal recirkulere mindre vand, hvilket begge politikere havde svært ved at se fornuften i. 

Indsats mod uhensigtsmæssig statsstøtte
Efterfølgende gik turen videre til Grindsted og Danforel, hvor Adm. Direktør Erik Hansen bød på frokost og efterfølgende rundvisning på fabrikken. Besøget bød også på en lille udskiftning, da Venstres spidskandidat til Europa Parlamentet Morten Løkkegaard og den lokale MF’er Anni Matthiesen (V) stødte til.

Besøget havde til hovedformål at drøfte den store udfordring med uhensigtsmæssig statslig subsidiering til fra den tyrkiske stat til landets akvakulturanlæg, som er med til at presse opdrættere i hele EU. I Dansk Akvakultur er vi store tilhængere af fri konkurrence, men den sættes i øjeblikket ud af spil af den tyrkiske statssubsidiering. Heldigvis viste kandidaterne stor interesse for at tage sagen op og undersøge, hvilke muligheder der for at dæmme op for dette angreb på de frie markedskræfter. Vi satser derfor på at holde tæt kontakt til de nyvalgte danske medlemmer af Europa Parlamentet, også på den anden side af valget.

Fra Dansk Akvakultur skal lyde tak til både Danforel, AquaPri og ikke mindst Folketings- og Europa Parlamentskandidaterne for, at de kunne finde tid i den travle valgkamp til at høre om akvakulturerhvervet. Vi håber at se endnu mere akvakultur på EU-dagsordenen, når de sidste stemmer er fintalt og vi har alle danske medlemmer til Europa Parlamentet på plads.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...