Dansk Akvakultur: Rensefisk anvendes ikke i danske havbrug

DR bragte i denne uge historien om, at der hver dag dør ca. 150.000 rensefisk. Fiskene er vigtige hjælpere i norsk fiskeopdræt, da de spiser lakselus. DR skriver, at rensefiskene ikke er egnet til at leve i det pågældende miljø, hvilket har ført til, at op imod 30 millioner rensefisk hvert år dør. Lakselus kan være et stort problem i norsk fiskeopdræt, og rensefisk er en metode til biologisk behandling uden anvendelse af eks. medicin.

Dansk Akvakultur understreger, at der hverken er udfordringer med lakselus eller anvendes rensefisk i danske havbrug. Det skyldes, at danske havbrug er placeret i havområder med lavere saltholdighed end i Norge, og at danske havbrug har en opdrætsmetode, hvor der udsættes stor ørred-smolt fra landbaserede ferskvands-opdrætsanlæg i foråret, som ikke har lakselus, og at ørrederne tages ind fra havbruget om efteråret efter ophold i havet på ca. 6 – 8 måneder, så havbrugene ikke har fisk i havet året rundt som i Norge. Lakselus kræver et relativt højt saltindhold for at trives.

DTU Aqua og Københavns Universitet har i rapporter og notater konkluderet, at lakselus ikke er et problem i danske havbrug.

I de danske farvande er det de vilde laks og de vilde ørreder, som naturligt har lakselus og evt. andre sygdomme, som fisken bringer med sig, når de har været en tur nordpå i Atlanterhavet, hvor lakselus og andre fiskesygdomme er naturligt forekommende. Når de vilde laks og ørreder vender tilbage fra Atlanterhavet til de danske farvande for at gyde i de danske vandløb, så kan de medbringe lakselus.

Dansk Akvakultur kan derfor oplyse de danske forbrugere, at de roligt kan købe danske havopdrættede ørreder med garanti for, at der ikke er anvendt rensefisk i opdrættet.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...