Dansk Akvakultur skal have ny direktør

Bestyrelsen i Dansk Akvakultur har i samarbejde med Brian Thomsen aftalt at indlede søgning efter en ny
direktør til foreningen.

Brian Thomsen har stået i spidsen for Dansk Akvakulturs sekretariat igennem mange år, og han har
bidraget til, at hele primærproduktionen i dag er samlet i foreningen. De sidste år har budt på meget store
udfordringer for hele akvakultur‐sektoren i Danmark. Ændrede rammevilkår, vanskelige markeds‐ og
konkurrenceforhold for foreningens medlemmer samt fusioner og konsolideringer har medført store
ændringer i sektoren, herunder faldende medlemstal. Energikrisen og stigende råvare‐ og foderpriser
truer store dele af den landbaserede opdræt af fisk. Akvakulturproduktion i Danmark og EU har været
stagnerende i flere år på trods af, at både EU, FAO og skiftende danske regeringer i samme periode har
fremlagt politiske aftaler og strategier om vækst i akvakultur.

Opdrættede fisk og skaldyr er sunde og nærende fødevarer med mindre udledninger af næringsstoffer og
drivhusgasser end de fleste andre animalske produktioner, og erhvervet bidrager med økonomisk
udvikling og jobmuligheder i kystsamfund og landdistrikter. Brian Thomsen har medvirket til at formidle
og dokumentere, at akvakultur‐erhvervet kan drives i respekt for miljø og naturinteresser, og han har
bidraget til, at Danmark er det land i EU, der er længst fremme med at bruge recirkuleringsteknologi
landbaseret fiskeopdræt. Brian Thomsen nyder stor international anerkendelse, og han er formand for EU
Kommissionens Rådgivende Udvalg for Akvakultur, der rådgiver medlemsstater og EU‐institutioner om
akvakultur.

Bestyrelsen og Brian Thomsen vil i fællesskab sørge for den bedst mulige overdragelse af de mange
arbejdsopgaver som direktør for Dansk Akvakultur, og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer og
samarbejdspartnere om at bidrage til en glidende overgang.

Bestyrelsen ønsker at udtrykke sin store anerkendelse og tak til Brian Thomsen for en stor og loyal
arbejdsindsats for hele det danske akvakultur‐erhverv gennem perioder med meget vanskelige forhold.

Brian Thomsen fungerer som direktør for Dansk Akvakultur frem til udgangen af marts 2023.

Spørgsmål kan rettes til:
Direktør Brian Thomsen (4076 2870)
Formand Niels Ebbe Dalsgaard (2168 8753)
Næstformand Peter Holm (2323 2220)
Formand for økonomi‐ og personaleudvalget Henning Priess (2243 1280)

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...