Dansk Akvakultur skal have ny direktør

Bestyrelsen i Dansk Akvakultur har i samarbejde med Brian Thomsen aftalt at indlede søgning efter en ny
direktør til foreningen.

Brian Thomsen har stået i spidsen for Dansk Akvakulturs sekretariat igennem mange år, og han har
bidraget til, at hele primærproduktionen i dag er samlet i foreningen. De sidste år har budt på meget store
udfordringer for hele akvakultur‐sektoren i Danmark. Ændrede rammevilkår, vanskelige markeds‐ og
konkurrenceforhold for foreningens medlemmer samt fusioner og konsolideringer har medført store
ændringer i sektoren, herunder faldende medlemstal. Energikrisen og stigende råvare‐ og foderpriser
truer store dele af den landbaserede opdræt af fisk. Akvakulturproduktion i Danmark og EU har været
stagnerende i flere år på trods af, at både EU, FAO og skiftende danske regeringer i samme periode har
fremlagt politiske aftaler og strategier om vækst i akvakultur.

Opdrættede fisk og skaldyr er sunde og nærende fødevarer med mindre udledninger af næringsstoffer og
drivhusgasser end de fleste andre animalske produktioner, og erhvervet bidrager med økonomisk
udvikling og jobmuligheder i kystsamfund og landdistrikter. Brian Thomsen har medvirket til at formidle
og dokumentere, at akvakultur‐erhvervet kan drives i respekt for miljø og naturinteresser, og han har
bidraget til, at Danmark er det land i EU, der er længst fremme med at bruge recirkuleringsteknologi
landbaseret fiskeopdræt. Brian Thomsen nyder stor international anerkendelse, og han er formand for EU
Kommissionens Rådgivende Udvalg for Akvakultur, der rådgiver medlemsstater og EU‐institutioner om
akvakultur.

Bestyrelsen og Brian Thomsen vil i fællesskab sørge for den bedst mulige overdragelse af de mange
arbejdsopgaver som direktør for Dansk Akvakultur, og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer og
samarbejdspartnere om at bidrage til en glidende overgang.

Bestyrelsen ønsker at udtrykke sin store anerkendelse og tak til Brian Thomsen for en stor og loyal
arbejdsindsats for hele det danske akvakultur‐erhverv gennem perioder med meget vanskelige forhold.

Brian Thomsen fungerer som direktør for Dansk Akvakultur frem til udgangen af marts 2023.

Spørgsmål kan rettes til:
Direktør Brian Thomsen (4076 2870)
Formand Niels Ebbe Dalsgaard (2168 8753)
Næstformand Peter Holm (2323 2220)
Formand for økonomi‐ og personaleudvalget Henning Priess (2243 1280)

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...