Dansk Akvakultur står sammen med grønne organisationer om økologi og dyrevelfærd

I en fælles kronik i Altinget opfordrer Dansk Akvakultur, Økologisk Landsforening, Dyrenes Beskyttelse, Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur og Landbrug og Fødevarer til, at regeringen sætter mere fokus på økologi og dyrevelfærd i den kommende akvakulturstrategi.

”Det glæder os, at erhvervet og grønne organisationer har formuleret fælles budskaber om økologi og dyrevelfærd. Akvakulturerhvervet er innovativt og bidrager med sunde og klimaeffektive fødevarer, og vi samarbejder gerne bredt om tiltag, der kan fremme udviklingen af bæredygtig akvakultur” siger direktør i Dansk Akvakultur, Brian Thomsen.

Debatindlægget kan læses her.

Bedre vilkår for økologisk akvakultur
EU Kommissionen og den danske regering ønsker at fremme produktionen af økologiske fødevarer, men den danske produktion af økologisk fisk falder trods stigende efterspørgsel. Det skyldes uhensigtsmæssige nationale rammevilkår og manglende støtte til omlægning.

Danske økologiske dambrugere skal overholde de samme effektivitetskrav som konventionelle. Det betyder, at mellemstore og store dambrug i praksis er forhindret i at omlægge til økologi.

Regeringen lægger op til, at Danmark skal arbejde for en ændring af de europæiske økologiregler, men det er ikke en farbar vej, påpeger Brian Thomsen.

”Problemet skal først og fremmest løses ved at ændre de danske regler, så også de store og mellemstore dambrugere får en reel mulighed for at omlægge til økologi. Det er en grundlæggende forudsætning for at opdrætte flere økologiske fisk.”

Akvakultur er den eneste form for primærproduktion i Danmark, hvor der ikke ydes støtte til omlægning til økologi. EU Kommissionen anbefaler, at der gives økonomisk støtte til at fremme økologisk akvakultur, og derfor bør der prioriteres midler til omlægningstjek og omlægningsstøtte i det nye fiskeri- og akvakulturprogram.

Velfærdstilsyn baseret på fælles europæisk tilgang
Parterne er enige om, at der i den nye danske strategi for akvakultur skal gives prioritet til dyrevelfærd gennem konkrete initiativer i form af velfærdstilsyn og udvikling af retningslinjer for transport og aflivning af fisk.

Tilsynet kræver, at der fastlægges validerede, artsspecifikke og kontrollerbare indikatorer for fiskevelfærd. Disse bør baseres på en fælleseuropæisk tilgang i tråd med EU’s anbefalinger til en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren.

”Dyrevelfærd er en naturlig interesse for danske fiskeopdrættere, og vi anbefaler en fælles europæisk tilgang, hvor man på et videnskabeligt og veldokumenteret grundlag udpeger de indikatorer, der er centrale for at fremme velfærden i fiskeopdræt” understreger Brian Thomsen.

”Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022-2027” er pt. sendt i høring af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den kommende akvakulturstrategi skal efter planen gælde fra i år og frem til 2027. Dansk Akvakultur indsender et høringssvar, som vil blive at finde her på hjemmesiden.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...