Dansk Akvakultur står sammen med grønne organisationer om økologi og dyrevelfærd

I en fælles kronik i Altinget opfordrer Dansk Akvakultur, Økologisk Landsforening, Dyrenes Beskyttelse, Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur og Landbrug og Fødevarer til, at regeringen sætter mere fokus på økologi og dyrevelfærd i den kommende akvakulturstrategi.

”Det glæder os, at erhvervet og grønne organisationer har formuleret fælles budskaber om økologi og dyrevelfærd. Akvakulturerhvervet er innovativt og bidrager med sunde og klimaeffektive fødevarer, og vi samarbejder gerne bredt om tiltag, der kan fremme udviklingen af bæredygtig akvakultur” siger direktør i Dansk Akvakultur, Brian Thomsen.

Debatindlægget kan læses her.

Bedre vilkår for økologisk akvakultur
EU Kommissionen og den danske regering ønsker at fremme produktionen af økologiske fødevarer, men den danske produktion af økologisk fisk falder trods stigende efterspørgsel. Det skyldes uhensigtsmæssige nationale rammevilkår og manglende støtte til omlægning.

Danske økologiske dambrugere skal overholde de samme effektivitetskrav som konventionelle. Det betyder, at mellemstore og store dambrug i praksis er forhindret i at omlægge til økologi.

Regeringen lægger op til, at Danmark skal arbejde for en ændring af de europæiske økologiregler, men det er ikke en farbar vej, påpeger Brian Thomsen.

”Problemet skal først og fremmest løses ved at ændre de danske regler, så også de store og mellemstore dambrugere får en reel mulighed for at omlægge til økologi. Det er en grundlæggende forudsætning for at opdrætte flere økologiske fisk.”

Akvakultur er den eneste form for primærproduktion i Danmark, hvor der ikke ydes støtte til omlægning til økologi. EU Kommissionen anbefaler, at der gives økonomisk støtte til at fremme økologisk akvakultur, og derfor bør der prioriteres midler til omlægningstjek og omlægningsstøtte i det nye fiskeri- og akvakulturprogram.

Velfærdstilsyn baseret på fælles europæisk tilgang
Parterne er enige om, at der i den nye danske strategi for akvakultur skal gives prioritet til dyrevelfærd gennem konkrete initiativer i form af velfærdstilsyn og udvikling af retningslinjer for transport og aflivning af fisk.

Tilsynet kræver, at der fastlægges validerede, artsspecifikke og kontrollerbare indikatorer for fiskevelfærd. Disse bør baseres på en fælleseuropæisk tilgang i tråd med EU’s anbefalinger til en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren.

”Dyrevelfærd er en naturlig interesse for danske fiskeopdrættere, og vi anbefaler en fælles europæisk tilgang, hvor man på et videnskabeligt og veldokumenteret grundlag udpeger de indikatorer, der er centrale for at fremme velfærden i fiskeopdræt” understreger Brian Thomsen.

”Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022-2027” er pt. sendt i høring af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den kommende akvakulturstrategi skal efter planen gælde fra i år og frem til 2027. Dansk Akvakultur indsender et høringssvar, som vil blive at finde her på hjemmesiden.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...