Dansk Akvakultur til generalforsamling i FEAP

Den 1.-2. december 2022 deltog direktør Brian Thomsen og chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner i FEAP’s (Federation of european aquaculture producers) generalforsamling i Athen.

Foruden generalforsamlingen og nyt fra de forskellige kommissioner i FEAP, bød programmet på en række oplæg, og bl.a. orienterede Brian Thomsen om de seneste aktiviteter i AAC, og Lisbeth Jess Plesner orienterede om udvikling af tekniske screeningskriterier for bæredygtigt fiskeopdræt.

Flere end 50 repræsentanter for de europæiske akvakulturproducenter deltog i arrangementet, der blev indledt med et træningskursus i kommunikation.

Du kan læse FEAP´s årsrapport for 2023 her.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...