Dansk Akvakultur til generalforsamling i FEAP

Den 1.-2. december 2022 deltog direktør Brian Thomsen og chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner i FEAP’s (Federation of european aquaculture producers) generalforsamling i Athen.

Foruden generalforsamlingen og nyt fra de forskellige kommissioner i FEAP, bød programmet på en række oplæg, og bl.a. orienterede Brian Thomsen om de seneste aktiviteter i AAC, og Lisbeth Jess Plesner orienterede om udvikling af tekniske screeningskriterier for bæredygtigt fiskeopdræt.

Flere end 50 repræsentanter for de europæiske akvakulturproducenter deltog i arrangementet, der blev indledt med et træningskursus i kommunikation.

Du kan læse FEAP´s årsrapport for 2023 her.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...