Dansk Akvakultur undrer sig over minister: ”Bremser udviklingen i bæredygtigt erhverv.”

Dansk Akvakultur har i dag modtaget meddelelsen fra Miljøminister Lea Wermelin (A) om, at hun ikke agter at udstede en ny bekendtgørelse og samtidigt vil fjerne bestemmelsen om kompenserende marine virkemidler. Ministerens plan vil få alvorlige negative konsekvenser for hele akvakultur-erhvervet. Planen vil fjerne grundlaget for en stor del af de landbaserede anlæg, som er tilknyttet havbrugserhvervet, og det vil bremse muligheden for nye havbrug, herunder økologiske havbrug og ASC certificerede havbrug, som følger Verdensnaturfondens retningslinjer for ansvarligt havbrug. Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand, Niels Dalsgaard, uddyber:

”Akvakulturerhvervet er fremhævet i FN’s verdensmål og er i vækst i hele verden. 70% af jordens dækkes af hav og vi får kun en meget lille del af vores proteiner fra havet. Havbrug aflaster benyttelsen af den landbaserede fødevareproduktion, og derfor er havbrug godt for miljø og biodiversitet – også på land. Adskillige af vores virksomheder har ASC-certificeringen, som er udviklet af WWF og vores økologiske havbrug har mulighed for at få Ø-mærket. Vi får jævnligt besøg for internationale delegationer, der udviser stor interesse i vores erhverv, netop fordi vi er kendt som et grønt og bæredygtigt erhverv.Det er ærgerligt, at ministeren nu vil bremse al udvikling i et bæredygtigt fødevareerhverv med henvisning til, at vi skal være et ”grønt foregangsland”, men altså uden akvakultur-udvikling”, siger Niels Dalsgaard.

Betyder tab af arbejdspladser
Havbrug er en afgørende del af det danske akvakulturerhverv, da 2/3 af de landbaserede akvakultur-anlæg er tæt forbundet med havbrug, som de bl.a. leverer æg, yngel og smolt til. Ministerens beslutning vil derfor få store konsekvenser for det samlede opdrætserhverv:

Det er meget alvorligt, at den nye minister nu lægger op til at bremse udviklingen i et erhverv, der leverer arbejdspladser i de danske landdistrikter og bidrager til udviklingen på mindre erhvervs- og fiskerihavne. En stor del af vores landbaserede opdrætsanlæg sættefisk og smolt til havbrug og andre større anlæg, så det kommer til at ramme hele erhvervet meget hårdt, og vi kommer til at tabe arbejdspladser og investeringer på det”, siger Niels Dalsgaard.

Underminerer danske certificeringer
Niels Dalsgaard fremhæver, at akvakultur er et klimavenligt og ressourceeffektivt fødevareerhverv, som også anerkendes som en del af fremtidens bæredygtige fødevaresektor. Samtidigt undrer han sig over, at ministeren vælger at straffe en klimavenlig produktion med en meget begrænset miljøpåvirkning:

”Selvom akvakultur har en lav miljøpåvirkning, så vil der være en miljøpåvirkning både fra landbaserede anlæg og havbrug. Selvom det kan lyde som om, at forslaget kun vil ramme havbrug, så rammer det faktisk erhvervet bredt. Vi har i mange år arbejdet grundigt med både økologimærket og ASC-certificeringen, som nu også bliver undermineret med ministerens beslutning. Derfor håber vi, at ministeren vil give os et konkret svar på, hvordan hun mener, at fremtidens bæredygtige akvakulturerhverv ser ud, når kravet er, at der end ikke må være en begrænset eller minimal miljøpåvirkning fra både landbaserede anlæg og havbrug.

Håber på dialog med minister
Niels Dalsgaard oplyser, at Dansk Akvakultur gerne vil gå ind i en videre diskussion med ministeren:

Vi har endnu ikke mødtes med ministeren, så ministerbeslutningen er taget helt uden drøftelser med akvakulturerhvervet. Vi har noteret os ministeriets udmelding og håber, at ministeren vil lade os komme til orde i denne sag. Såfremt, at det er tilfældet, så vil vi naturligvis gå konstruktivt ind i diskussionen.

For yderligere information, kontakt:
Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: 40 76 28 70

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...