Dansk Akvakultur vil bekæmpe IHN-virus gennem handleplan

Seks danske dambrug har fået konstateret IHN-virus blandt deres fisk. IHN-virus er ufarlig for mennesker, men kan få store økonomiske konsekvenser for de danske fiskeopdrættere. Brancheforeningen Dansk Akvakultur står klar med konkrete løsninger til at bekæmpe IHN-virus i samarbejde med myndighederne.

Pressemeddelelse, Dansk Akvakultur, den 11. juni 2021

Den 18. maj 2021 blev der for første gang konstateret IHN-virus i Danmark og status er, at seks dambrug er fundet inficeret.

IHN-virus findes i de fleste EU-lande, men Danmark har indtil nu været IHN-fri. Det har givet de danske fiskeopdrættere konkurrencefordele i forhold til handelssamarbejde med andre lande, og dén fordel er vigtig at fastholde, mener brancheforeningen Dansk Akvakultur.

– Lige nu står dambrugene i en svær situation, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre med deres fisk, og de har brug for hjælp til at bekæmpe smitten hurtigst muligt. Det er vigtigt for de berørte dambrug og for hele erhvervet. Vi skønner, at erhvervet står overfor et tab på et trecifret millionbeløb, hvis vi ikke fastholder vores status som fri for IHN, fortæller Brian Thomsen, direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur.

Brancheforeningen arbejder på en handleplan med en række konkrete initiativer til bekæmpelse af IHN-virus, som man vil overlevere til Fødevarestyrelsen og Fødevareministeren mandag.

– Vi har tradition for at være et løsningsorienteret erhverv. For år tilbage bekæmpede vi i samarbejde med myndighederne fiskesygdommen VHS, der har flere fællestræk med IHN-virus. Det må vi også gøre denne gang. Vi har konkrete løsninger på, hvordan vi i fællesskab kan bekæmpe udbruddet, og vi forventer en hurtig beslutning, afslutter Brian Thomsen.

For yderligere oplysninger:
Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Brian@danskakvakultur.dk / 4076 2870

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...