Dansk Akvakultur vil bekæmpe IHN-virus gennem handleplan

Seks danske dambrug har fået konstateret IHN-virus blandt deres fisk. IHN-virus er ufarlig for mennesker, men kan få store økonomiske konsekvenser for de danske fiskeopdrættere. Brancheforeningen Dansk Akvakultur står klar med konkrete løsninger til at bekæmpe IHN-virus i samarbejde med myndighederne.

Pressemeddelelse, Dansk Akvakultur, den 11. juni 2021

Den 18. maj 2021 blev der for første gang konstateret IHN-virus i Danmark og status er, at seks dambrug er fundet inficeret.

IHN-virus findes i de fleste EU-lande, men Danmark har indtil nu været IHN-fri. Det har givet de danske fiskeopdrættere konkurrencefordele i forhold til handelssamarbejde med andre lande, og dén fordel er vigtig at fastholde, mener brancheforeningen Dansk Akvakultur.

– Lige nu står dambrugene i en svær situation, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre med deres fisk, og de har brug for hjælp til at bekæmpe smitten hurtigst muligt. Det er vigtigt for de berørte dambrug og for hele erhvervet. Vi skønner, at erhvervet står overfor et tab på et trecifret millionbeløb, hvis vi ikke fastholder vores status som fri for IHN, fortæller Brian Thomsen, direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur.

Brancheforeningen arbejder på en handleplan med en række konkrete initiativer til bekæmpelse af IHN-virus, som man vil overlevere til Fødevarestyrelsen og Fødevareministeren mandag.

– Vi har tradition for at være et løsningsorienteret erhverv. For år tilbage bekæmpede vi i samarbejde med myndighederne fiskesygdommen VHS, der har flere fællestræk med IHN-virus. Det må vi også gøre denne gang. Vi har konkrete løsninger på, hvordan vi i fællesskab kan bekæmpe udbruddet, og vi forventer en hurtig beslutning, afslutter Brian Thomsen.

For yderligere oplysninger:
Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Brian@danskakvakultur.dk / 4076 2870

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...