Dansk Akvakultur vil beregne klimaaftryk fra fiskeopdræt

Pressemeddelelse 27.april 2022 fra Dansk Akvakultur

Det nye klimaværktøj kan bruges til at beregne klimaaftrykket fra anlæg på land, hvor fiskene lever i ferskvand. Foto: Lisbeth Jess Plesner

Dansk Akvakultur har i samarbejde med Bureau Veritas udviklet et værktøj til at beregne klimaaftrykket fra opdrættet fisk.

Med et nyt klimaværktøj kan Dansk Akvakultur og Bureau Veritas sikre konkrete og transparente oplysninger om klimaaftryk fra fiskeopdræt. Klimaværktøjet er baseret på den fælles europæiske metode Product Environmental Footprint (PEF)

Værktøjet er færdiggjort kort tid efter, at regeringen har taget initiativ til, at Danmark som det første land i verden skal have et statskontrolleret klimamærke.

Metoden kan bruges til klimamærkning
Det klimaværktøj, Dansk Akvakultur og Bureau Veritas har udviklet, bidrager med mere viden om klimaaftrykket fra akvakultur. Flere videnskabelige undersøgelser har fundet frem til forskellige gennemsnitstal. Som noget nyt giver værktøjet mulighed for at måle klimaaftrykket på et bestemt anlæg.

”Vi har sammen med det øvrige fiskeerhverv foreslået klimamærkning, og vi mener, at fisk og skaldyr har meget at byde på rent klimamæssigt. Men klimamærkning skal være både retvisende og transparent. Det er netop, hvad vi kan tilbyde med vores nye værktøj. Gennemsnitstal, der bare skærer alle over én kam, kan hverken forbrugere eller virksomheder bruge til særlig meget,” siger formand for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard.

Lisbeth Jess Plesner, chefkonsulent i Dansk Akvakultur, supplerer:

”Med den beregningsmodel, vi har udviklet, får virksomhederne et konkret værktøj til at beregne deres klimaaftryk, så forbrugerne på sigt kan få præcise tal at forholde sig til. Samtidig er det afgørende, at vi har brugt PEF-metoden, som er fælles for hele EU.”

Alt tæller med i beregningerne
Konkret kan værktøjet bruges til at beregne klimaaftrykket fra anlæg på land, hvor fiskene lever i ferskvand. Det er målet, at værktøjet skal udbygges, så det også gælder andre typer anlæg. Hele værdikæden indtil fisken forlader anlægget tæller med.

”Alt fra foder, fiskeyngel, transport, elforbrug, hjælpestoffer og affald mv. tæller med i vores beregninger, som er lavet med anerkendte metoder. Modellen fastlægger klimaaftrykket for et anlæg. Det er første trin på vej mod en klimamærkning, det næste trin er at udvikle modellen til at kunne fastlægge klimaaftrykket for solgte fisk og tilberedte fiskeprodukter. Fordi beregningerne er så detaljerede, er det muligt at se, hvor et anlæg kan sætte yderligere ind, og hvor det klarer sig godt. Os bekendt er dette nye værktøj for opdræt af ferskvandsfisk noget af det første på området,” siger Charlotte Thy, Senior Product Developer & Lead Auditor i Bureau Veritas.

Det nye klimaværktøj præsenteres på en temadag den 29. april klokken 9-14 i Agro Food Park i Aarhus. På temadagen vil der desuden være mulighed for at høre mere om, hvad der foregår i EU med hensyn til klimamærkning og akvakultur samt høre om danske fiskefodervirksomheders initiativer inden for bæredygtighed.

Kontakt for yderligere information: josefine@danskakvakultur.dk, +45 5130 8039

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...