Dansk Akvakultur vil styrke ASC-mærke: Behov for at samle kræfterne om bæredygtig akvakultur

Vi skal samle kræfterne om at udvikle ASC-certificeringen. Sådan lyder udmeldingen fra Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand Niels Dalsgaard.

Torsdag den 19. september deltog han på MSC og ASC’s årsmøde for at fortælle om Dansk Akvakulturs arbejde med certificeringen. Niels Dalsgaard udtrykte tilfredshed med ASC-certificeringen, der er etableret i samarbejde med WWF og the Sustainable Trade Initiative (IDH), men han mener samtidigt, at det er på tide, at interessenter fra hele akvakulturerhvervet sætter sig sammen for at udvikle certificeringen:

”Vi har behov for at udvikle ordningen i fællesskab, da det netop er måden til at sikre varige løsninger, som forbrugerne stoler på. Vi ser, at de forbrugere, der kender til ASC-ordningen er glade for den, men vi har stadig behov for at udbrede kendskabet.”

Drop kritikken og tag del i udviklingen
Som en del af debatten om havbrug i Danmark har enkelte lobbyorganisationer valgt også at føre politisk kampagne mod WWF og så tvivl om ASC-certificeringen.  Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W. Hansen har bl.a. i et offentligt opslag på Facebook rettet kritik mod ASC-certificeringen og WWF’s Fiskeguide:

“Vi mener ikke, at hverken ASC-mærket eller WWF’s Fiskeguide giver et retvisende grundlag for at kunne vurdere, om fisk produceret i akvakultur er produceret på et bæredygtigt grundlag. Det er fisk produceret i havbrug i åbne bure i havet blandt andet et eksempel på. ASC-mærket og WWF’s Fiskeguide er derfor et dårligt grundlag at vælge ud fra, når man som forbruger skal vælge fisk i køledisken.”

Udtalelsen undrer Niels Dalsgaard, der henviser til, at Danmarks Sportsfiskerforbund ofte markerer sig i debatten om akvakultur:

”Danmarks Sportsfiskerforbund siger igen og igen, at de ønsker et bæredygtigt akvakulturerhverv, men når det kommer til stykket, så stiller de sig udenfor dialog med akvakulturerhvervet om, hvordan vi i praksis får det til at ske. Deres generelle kritik af ASC er problematisk for alle fiskeopdrættere, som arbejder med ansvarlig akvakultur. Det har jeg meget svært ved at forstå, siger Niels Dalsgaard.”

Niels Dalsgaard opfordrer i stedet Danmarks Sportsfiskerforbund til at tage del i udviklingen af ASC-certificeringen:

”Vi vil meget gerne udvikle ASC-certificeringen i samarbejde med andre aktører, der har en seriøs interesse i akvakultur. Men det kræver, at vi kan tale ordentligt sammen for som minimum at forsøge at drive udviklingen inden for rammerne af ASC i stedet for bare at stille sig på afstand og kritisere certificeringen og arbejdet med ansvarligt fiskeopdræt.”

Stort potentiale på det danske marked
En undersøgelse fra 2018 viste, at ASC-mærket vinder frem i både Tyskland, Frankrig og Belgien. På årsmødet kunne MSC også berette, hvordan de oplever stigende kendskab til det blå mærke. Udviklingen drives særligt af blåmusling og sild på glas, hvor ca. 3/4 af de danske produkter er MSC-certificerede. Ifølge Niels Dalsgaard viser det, at der også er et stort potentiale for ASC-mærket, men det kræver, at organisationen involverer sig mere på det danske marked:

”De fleste undersøgelser peger i retning af, at danskerne bliver stadigt mere opmærksomme på certificeringer, så på den måde rummer ASC også et stort potentiale, fordi kendskabsgraden ikke er ligeså stor endnu. Det kræver dog også, at ASC engagerer sig mere, særligt i information og forbrugeroplysning. Naturligvis er det os som akvakulturproducenter, der skal bære markedsføringen med vores produkter, men hvis certificeringen skal udbredes yderligere, kræver det en bedre information til forbrugerne, som vi bl.a. har set fra MSC”, slutter Niels Dalsgaard.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...