Danske havbrug vil sætte turbo på den grønne omstilling

Dansk Akvakultur, AquaPri, DTU Aqua, DTU-Mek, BioMar og Hvalpsund Net vil have skub i den grønne omstilling af den danske havbrugsproduktion. Det er konklusionen, efter GUDP har afsat 4,1 mill. Kr. til et nyt projekt, der skal styrke miljøtekniske løsninger til en forbedret havbrugsproduktion.

Projektets formål er bl.a. at udvikle et højteknologisk foder med en højere miljøeffektivitet (mindre udledning af næringssalte pr kg fisk produceret) og ændret synkehastighed af fækalier, så det bliver muligt at opsamle dem i buret. Derudover er der særligt fokus på reduktion af fosfor i foderet, som vil blive testet på et havbrug for at dokumentere forbedrede miljø- og produktionsforhold.

Endeligt skal der i projektet modelleres et særligt opsamlingsnet til fiskefækalier. Det har nemlig hidtil ikke været muligt at udvikle eller afprøve opsamling af fækalier under de stærke danske strømforhold. Koncept-nettet er med andre ord en forudsætning for succes og modelleres derfor grundigt inden etablering og driftstest i fuld skala.

Kan styrke eksporten
Effekten af projektet forventes at blive forbedret miljøeffektivitet i danske havbrug, der i forvejen er blandt verdens mest klimavenlige og ressourceffektive. Hos de danske foderfirmaer og udstyrsleverandører følges projektet med stor interesse, da gode resultater forventes at kunne styrke eksporten af nyt foder og nye net med opsamlings-funktion:

”Udnyttelse af havet til at producuere animalsk protein af høj kvalitet er livsnødvendig for at imødekomme de 17 Verdensmål, og GUDP-Projektet ”Hav-Tek” giver os mulighed for at bringe dette videre på et bæredygtigt grundlag. Kan man både reducere fosfor-indholdet og opsamle fækalier ved burene, bliver denne produktionsform endnu mere bæredygtig”, siger Henning Priess, Direktør for AquaPri A/S.

Projekt vækker begejstring
Og der er store forventninger i akvakulturerhvervet. Hos AquaPri mener Direktør Henning Priess, at projektet kan være med til at give Danmark et afgørende forspring i konkurrencen om nye løsninger til udvikling af bæredygtig akvakultur:

”Opsamling af fækalier ved buret kan potentielt være en gamechanger for både små havbrug som de danske og for mange andre ude i verden. Får vi først sat turbo på denne udvikling, vil Danmark cementere sin position som frontløber inden for bæredygtigt opdræt og foder”, siger Henning Priess.

Også i Dansk Akvakultur er der begejstring for projektet:

”Der er ingen tvivl om, at akvakultur er en del af løsningen i forhold til produktion af sunde klima- og miljøvenlige fødevarer, og netop derfor er det vigtigt, at vi i Danmark fortsætter kampen for nye miljø-, klima og bæredygtighedstiltag. Det er også vores klare forventning, at dette GUDP-projekt vil afdække nye miljøtekniske løsninger til en miljøforbedret havbrugsproduktion”, siger Projektleder Lisbeth Jess Plesner, der er chefkonsulent i Dansk Akvakultur.

For BioMar er deltagelsen i projektet Hav-Tek et vigtigt led i den nytænkende videreudvikling af specialdesignede foderløsninger til fremtidens fisk. Ole Christensen, Vice President for

BioMar’s EMEA Division, deler de øvrige projektdeltageres entusiasme:

”I BioMar er vi stolte af, at vi i kraft af det gode partnerskab og vort globalt etablerede know-how indenfor forsknings- og udvikling i foder til akvakulturen kan være med til at gennemføre projekter af denne art.  Det er af afgørende betydning for at akvakulturen som helhed, at den til stadighed kan udvikle og forny sig på en ansvarlig og bæredygtig vis.”

”Hav-Tek” har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet”.

For yderligere oplysninger:
Direktør Henning Priess AquaPri, henning@aquapri.dk, tlf 2243 1280
Direktør Dansk Akvakultur, Brian Thomsen, brian@danskakvakultur.dk, 4076 2870
Projektleder, Chefkonsulent Dansk  Akvakultur, Lisbeth Jess Plesner, lisbeth@danskakvakutlur.dk 22828702

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...