Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023

Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse samt den 19.04.23 med resultater af seneste prøver fra Fødevarestyrelsen.

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.

Efterfølgende har Fødevarestyrelsen konkluderet, at DTU nu har sporet indholdet i prøven af fiskemel, der indgik i den tekniske undersøgelse af danske økologiske æg, skriver Politiken i en artikel den 14. februar 2023. Den konkrete prøve af fiskemel består hovedsageligt af brisling, tobis og afskær fra sild. 95 procent af fiskene er fanget i Nordsøen, oplyser Fødevarestyrelsen til Politiken.

Der indgår også fiskemel i foder til opdrætsfisk og Dansk Akvakultur følger derfor problemstillingen tæt.

Vi gør opmærksom på følgende:

Fødevarestyrelsen har siden 2011 gennemført et overvågningsprogram for PFAS, hvori der er indgået opdrætsørred fra både dambrug og havbrug i Danmark. Alle analyser viser, at PFAS-indholdet i de undersøgte danske opdrætsfisk (både fra dam- og havbrug) ligger under de fastlagte EU-grænseværdier.

Efter fundet af PFAS i nogle typer fiskemel har Fødevarestyrelsen i 2023 undersøgt fisk fra havbrug og dambrug. I 10 af disse prøver blev der ikke påvist PFAS, mens der i tre prøver er påvist PFAS i lave niveauer og langt under de fastlagte EU-grænseværdier.

Dansk Akvakultur er i løbende dialog med producenterne af fiskefoder, og der er fortsat fokus på egenkontroller af PFAS i foderingredienser og færdigt fiskefoder.

Kildehenvisning:
Fødevarestyrelsen

EU-forordning om grænseværdier for perfluoralkylstoffer

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...