Debat: Ministeren bør ikke genbekræfte potentialet ved muslingeopdræt

Altinget.dk har den 31. august 2020 bragt dette indlæg af Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur, hvor han sætter fokus på, hvordan man kan fremme brugen af muslingeopdræt som marint virkemiddel.

Af Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur

Muslinger spiser ved at filtrere partikler fra vandet. Derved fjerner de næringsstoffer fra vandmiljøet, og vandet bliver mere klart (øget sigtedybde).

Muslingeopdræt kan derfor anvendes som marint virkemiddel i vandområder, hvor der er et særligt behov for at forbedre den økologiske tilstand. Muslinger er en sund, velsmagende og bæredygtig fødevare med et meget lavt klimaaftryk, og der anvendes hverken foder eller medicin i muslingeopdræt.

Muslinger kan også forarbejdes og anvendes som foderingredienser til økologisk husdyropdræt, der for eksempel kan erstatte importeret soja, og muslingeopdræt kan skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne.

I 2016 konkluderede det faglige netværk om marine virkemidler, at opdræt af muslinger er et “kategori 1”-virkemiddel. Det vil sige, at det er testet i danske farvande, og datagrundlaget er tilstrækkeligt omfattende til, at det vurderes klar til anvendelse i egnede områder.

Det bekræftes i en ny rapport om marine virkemidler fra april 2020, som blev omtalt i Altinget 21. april. Ifølge rapporten er muslingeopdræt det mest dokumenterede marine virkemiddel med detaljerede anbefalinger til implementering.

Ikke brug for flere projekter
Rapporten er bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet og skulle danne baggrund for en politisk beslutning om anvendelsen af virkemidlerne.

Nu fremgår det af et svar fra 17. august fra miljøminister Lea Wermelin (S) til Erling Bonnesen (V), at Miljøstyrelsen planlægger at gennemføre endnu et fagligt projekt om marine virkemidler, og at det efterfølgende vil blive vurderet, om virkemidlerne skal indgå i vandområdeplaner for 2021 til 2027.

I Dansk Akvakultur ser vi ikke et behov for endnu et projekt, der skal bekræfte potentialet i brug af muslingeopdræt som marint virkemiddel. Vi vurderer, at det faglige grundlag og effekten af muslingeopdræt som marint virkemiddel er biologisk og teknisk dokumenteret.

Der er imidlertid behov for at udvikle en forvaltningsmodel, som blandt andet rummer en model for betaling af økosystemtjenesten. Vi ser også et behov for en kortlægning af områder, der vil være egnede til muslingeopdræt som marint virkemiddel.

Rigtig placering af opdrætsanlæg er afgørende for at sikre effekten og reducere de negative effekter af øget sedimentation under anlæggene. I planlægningen bør relevante interessenter inddrages, så der også tages højde for de visuelle effekter af anlæggene.

Vi deltager gerne i arbejdet, og vi opfordrer miljøministeren til at indkalde relevante parter til en drøftelse af, hvordan vi i fællesskab bedst kan realisere det store potentiale i brugen af muslingeopdræt som marint virkemiddel.

Indlægget er bragt på Altinget.dk

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...