Den kommende havplan

Søfartsstyrelsen er i færd med at udarbejde Danmarks første havplan, der jf. EU-Direktiv 2014/89 om Maritim Fysisk planlægning og Havplanloven skal være udstedt senest den 31. marts 2021.

Formålet med udarbejdelse af den kommende havplan er at fremme økonomisk vækst gennem koordineret udvikling og udnyttelse af havarealer, samt at fremme sameksistensen mellem fiskeri og akvakultur, råstofindvinding, natur, skibsfart, energisektoren, friluftsliv, turisme m.m. og dermed bidrage til bedre rammebetingelser for de maritime erhverv.

Det er væsentligt i den kommende havplan at sikre mulighed for bæredygtig vækst og udvikling af hele akvakultursektoren, herunder havbrug, muslingeopdræt, tanganlæg, landbaserede anlæg og landfaciliteter.

I forbindelse med tilblivelsen af havplanen har Dansk Akvakultur deltaget i møder med Søfartsstyrelsen og fremsendt høringssvar til afgrænsningsrapporten for miljøvurdering af havplanen samt forslag til havplanens overvågningsprogram.

Hent Dansk Akvakulturs høringssvar til afgrænsningsrapporten for miljøvurdering af havplanen.

Link til
EU-direktiv om maritim fystisk planlægning
Havplanloven 

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...