Der mangler fokus på bæredygtige fødevarer i havplanen

Marin akvakultur skal have en fremtrædende placering i den nye havplan. Der er behov for en ny retning, hvor marin akvakultur leverer flere sunde proteiner. EU har allerede leveret stærke værktøjer for en bæredygtig akvakultur, som Danmark bør tage i brug, skriver Dansk Akvakulturs direktør, Brian Thomsen, i dette debatindlæg til Altinget.

Dette indlæg er skrevet af Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur og bragt den 3. juni 2021 på Altinget.dk

Havplanen er en unik mulighed for at styrke produktionen af sunde og klimavenlige fødevarer i vand – såkaldt akvakultur.

Den grønne omstilling af Danmarks fødevareproduktion hænger tæt sammen med en blå omstilling, for i havet kan vi producere både animalske og plantebaserede fødevarer med lavt klima- og miljøaftryk. Det budskab bakkes op af EU Kommissionens nye strategi for en bæredygtig blå økonomi.

I dag leverer havene kun 15 procent af vores indtag af proteiner, mens 85 procent kommer fra landjorden. Med en voksende befolkning og globale udfordringer som klimaforandringer, biodiversitetskrise og pres på ferskvandsressourcer, er det ikke en holdbar balance. Der er behov for en ny retning, hvor bæredygtigt marin akvakultur leverer flere sunde proteiner.

Flere sunde og bæredygtige fødevarer
Danmark har med sit store havareal en enorm styrkeposition og derfor skal marin akvakultur have en fremtrædende placering i den nye havplan.

Vi er i Danmark allerede langt fremme med produktionen og udviklingen af marin akvakultur, men med havplanen har vi en unik mulighed for at prioritere sunde, miljø- og klimavenlige blå fødevarer endnu højere.

Internationale eksperter peger samstemmende på havet som kilde til flere sunde og bæredygtige fødevarevarer. Et ekspertpanel nedsat af EU Kommissionen anbefaler således en fordobling af den akvatiske produktion af fødevarer.

Akvakultur leverer sunde fødevarer med et lavt miljø- og klimaaftryk og bidrager ydermere med arbejdspladser og økonomisk udvikling i landdistrikterne. EU Kommissionen fremhæver i strategien for blå økonomi, at sektoren kan bidrage til den europæiske grønne pagt, jord til bord strategien og en bæredygtig blå økonomi.

Havplan imødekommer ikke strategisk fokus på akvakultur
I EU Kommissionens nye strategiske retningslinjer for udvikling af bæredygtig akvakultur fremhæves det, at den fysiske planlægning af havet skal omfatte havbrug, herunder offshore havbrug.

Det flugter med den tidligere SR-regerings akvakulturstrategi fra 2015, der nød bred politisk opbakning. Kommissionen peger endvidere på, at der også bør udpeges særlige områder til opdræt af muslinger, tang og økologisk akvakultur.

I planlægningen bør der lægges særlig vægt på teknologier, som kan placeres på åbent hav eller med en lavere miljøpåvirkning. I kystnære områder eller i beskyttede områder, for eksempel Natura 2000-områder, skal der være fokus på akvakultur, der tilbyder miljøforbedringer, eksempelvis muslinger – der også er god klimamad.

Den foreliggende havplan imødekommer ikke EU’s strategiske fokus på akvakultur. Vi er glade for, at den tager højde for eksisterende akvakulturaktiviter, men den bør i højere grad bidrage til at udnytte Danmarks store potentiale som leverandør af bæredygtige og klimavenlige fødevarer fra havet. En sådan satsning vil skabe blå arbejdspladser og økonomisk udvikling.

EU har allerede leveret stærke værktøjer
Vi har på linje med EU Kommissionen fire konkrete ønsker til havplanen.

Der bør udpeges egnede områder til opdræt af muslinger i Natura 2000-områder for at forbedre havmiljøet generelt, flere områder til offshore havbrug, nye områder med mulighed for at kombinere forskellige aktiviteter på havet og udvikle synergier. Sidstnævnte kan for eksempel omfatte synergier mellem vindmølleparker og akvakulturanlæg og synergier mellem havbrug og opdræt af muslinger.

Udpegningen af egnede områder til akvakultur skal baseres på klare og gennemsigtige kriterier og værktøjer, herunder strategiske konsekvensanalyser, og der skal tages hensyn til andre interesser, for eksempel fiskeri, søfart, fritidsinteresser, natur og miljø. Udpegelsen skal suppleres med værktøjer, der overvåger og indsamler data om både akvakulturens og øvrige aktiviteters indvirkning på havmiljøet.

EU Kommissionen har allerede leveret stærke værktøjer gennem strategien for en bæredygtig blå økonomi og retningslinjerne for udvikling af bæredygtig akvakultur.

Dansk Akvakultur opfordrer til, at Danmark tager dem i brug.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...