Der skrives madhistorie i disse år

Det handler om fisk og skaldyr, der, hvis man følger sundhedsstyrelsens anbefalinger, gerne skulle få os danskere til at indtage mindst 350 gram af om ugen. Fødevarer, der med et højt indhold af D-vitamin og mineraler samt jod og selen, er livsvigtige for vores helbred, både fysisk og psykisk.

Artiklen er skrevet af FiskerForum.dk

Nu ændres disse havets fødevarer sig fra at være overvejende fangede i deres naturlige miljø og habitat til nu at blive leveret fra land-baserede eller hav-baserede farme.

Vi spiser derfor i disse år langt flere fisk og skaldyr opdrættet i Akvakultur end fra ilandbragte fisk fra trawlere og garnbåde.

Allerede i 2016 forudså man en markant ændring mellem leverancerne af vildtfanget fisk og fisk fra opdrætMan forudså dengang, at man fra år 2021 og frem kunne forvente at den globale mængde af fisk fra akvakultur ville overstige mængden af vildtfanget fisk. Mens mængden i vildtfanget fisk over de næste ti år ventes at være på samme niveau som i dag, så forudsiges produktionen af fisk fra akvakultur at stige markant i fremtiden.

Den globale vækst i fisk og fiskeprodukter drives af akvakultur og væksten vil ifølge prognosen komme fra den fortsat stigende produktion i akvakultur. Udviklingen vil betyde, at der fra 2021 og frem vil blive produceret langt flere fisk fra akvakultur, end der vil blive fanget fisk vildt.

Så når vi i fremtiden bliver flere og flere mennesker på Jorden, og mange får bedre råd til både sundere og mere lækker mad, ja, så er der simpelthen ikke fisk nok i havet. Så hvis ikke fremtiden ligefrem bliver overvejende vegansk, så er opdrættede fisk blandt de mest effektive og klimavenlige måder at konvertere de proteinrige sojabønner, majs og solsikkekerner til fiskeprotein. Derfor er fiskene et oplagt alternativ til det mere klimaskadelige kød fra grise, køer og får.

Men Danmark halter bagefter på akvakultur-produktionen
Til trods for og i modsætning til væksten i den globale akvakultur-produktion har produktionen i EU og Danmark været begrænset eller stagnerende i de seneste årtier. Baggrunden for denne udvikling udpeges af EU som værende et resultat af den måde, sektoren reguleres på. I dag importeres omkring 65 procent af de fisk og skaldyr, der forbruges i EU. Der er derfor stor fokus fra EU’s side på at øge produktionen af akvatiske fødevarer, hvilket skyldes, at en øget produktion i EU kan være med til at øge fødevaresikkerheden, bæredygtigheden og øge jobskabelsen, skriver man i en IFRO udredning fra oktober i år.

De skriver videre, at akvakulturproduktionen i Danmark samlet set udgør 3 procent af den europæiske produktion opgjort i både værdi og mængde. Både den land- og havbaserede produktion i Danmark består primært af regnbueørreder. I europæisk sammenhæng udgør denne produktion 18 procent, hvilket i 2017 gjorde Danmark til den næststørste producent af regnbueørreder i EU (IFRO). Desuden er den danske landbaserede sektor førerende i anvendelse af recirkulerende teknologier, som har bidraget til at nedsætte vandforbruget og udledning af kvælstof, fosfor og organisk materiale per kilo.

I 2017 producerede den danske akvakultur-sektor 53.560 tons fisk, svarende til en samlet omsætning på cirka 1,5 mia. kr. iflølge Danmarks Statistiks tal fra 2017. Omsætningen i akvakultursektoren svarer til 30 procent af værdien af den samlede danske råvareproduktion af fisk, hvor fiskeriet stod for de øvrige 70 procent, med en omsætning på 3,4 mia. kr. Samlet set består branchen af 203 anlæg, der er fordelt på 99 virksomheder. Antallet af beskæftigede personer var 674 svarende til cirka 519 fuldtidsbeskæftigede, fordelt på 480 mænd og 39 kvinder, ifølge Danmarks Statistik. Dertil kommer en tilsvarende følgebeskæftigelse i forarbejdnings- virksomheder, fiskefoderproduktion og diverse servicefag, som beskrevet i IFRO rapporten.

Mulighed for ekspansion i dansk akvakultur-sektor
Så ud fra et markedsmæssigt synspunkt er der gode muligheder for ekspansion i sektoren, dels på grund af den voksende efterspørgsel efter fisk, dels på grund af at den danske akvakultursektors omstilling til en mere miljøvenlig produktion er langt fremme med anvendelse af miljøteknologier med recirkulation.

Den fremtidige vækst i akvakultur-sektoren vil i et resultatbaseret forvaltningssystem være videns- og teknologidrevet, hvor der imødeses en stor stigning i den globale efterspørgsel efter viden og teknologi.

Tak til FiskerForum for at vi måtte dele denne artikel. 

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...