DN fordrejede miljøforhold og trusler for badevandet, da de hoppede i havet

Læs her formand Niels Dalsgaards leder, der blev bragt i Dansk Akvakulturs nyhedsbrev den 31. august 2021.

DN fordrejede miljøforhold og trusler for badevandet, da de hoppede i havet

Søndag den 22. august afholdt Danmarks Naturfredningsforening (DN) eventet ”Hop i havet”, hvor man opfordrede danskerne til at hoppe en tur i bølgen blå med henblik på at sætte fokus på havenes miljøtilstand.

Dansk Akvakultur er enige med DN om, at vi skal passe godt på vores havmiljø. DN er en vigtig interesseorganisation med politisk indflydelse, og derfor var det ærgerligt at opleve, at DN markedsførte sine grønne budskaber med usaglige angreb og mistænkeliggørelse af bl.a. havbrug og muslingeopdræt.

Miljøpåvirkningen fra havbrug er veldokumenteret
Akvakultur i Danmark er et meget transparent fødevareproducerende erhverv, når det kommer til miljøpåvirkning. Havbrug, ligesom landbaserede opdrætsanlæg, miljøovervåges, indberetter og kontrolleres for anvendelsen af foder, hjælpestoffer, hvor mange fisk der udsættes og høstes mm. Vi skal dertil overholde bl.a. vandrammedirektivet, havstrategidirektivet, VVM-direktivet, habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet, miljø- og naturbeskyttelsesloven, planloven m.fl. Det forpligter os til at arbejde miljørigtigt, lovligt og med hensyn til naturen.

Miljøpåvirkningen fra havbrug er veldokumenteret
Akvakultur i Danmark er et meget transparent fødevareproducerende erhverv, når det kommer til miljøpåvirkning. Havbrug, ligesom landbaserede opdrætsanlæg, miljøovervåges, indberetter og kontrolleres for anvendelsen af foder, hjælpestoffer, hvor mange fisk der udsættes og høstes mm. Vi skal dertil overholde bl.a. vandrammedirektivet, havstrategidirektivet, VVM-direktivet, habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet, miljø- og naturbeskyttelsesloven, planloven m.fl. Det forpligter os til at arbejde miljørigtigt, lovligt og med hensyn til naturen.

De positive miljøeffekter ved muslingeopdræt er ligeledes veldokumenteret af flere danske universiteter, da muslinger forbedrer vandkvaliteten. Det er således forkert, når DN påstår, at muslingeopdræt forringer badevandskvaliteten. 

Dansk Akvakultur er enig med DN i, at der er brug for en ordentlig planlægning for de åbne havområder, herunder også placering af nye akvakulturanlæg. Den Socialdemokratiske regerings forslag til en kommende havplan har netop til formål at skabe en fælles ramme for de danske havområder og finde en balance mellem erhverv, natur, miljø, sejlads, turisme og akvakultur, herunder muslingeopdræt og havbrug. En havplan udarbejdet på et sagligt og videnskabeligt grundlag vil kunne mindske interessekonflikter i de pågældende vandområder og sikre beskyttelsen af fisk, fugle og resten af havnaturen.

Urenset spildevand er en reel miljøtrussel
I DN kan man glæde sig over, at der ikke var skybrud op til deres hop i havet-dag. For det skyldes hverken muslingeopdræt, havbrug eller trawlfiskeri, når et stort regnskyl i København og Nordsjælland med jævne mellemrum ledsages af et badeforbud.

De kommunale renseanlæg og kloaksystemer har store udfordringer med kloakoverløb.Her udledes milliarder af liter urenset spildevand direkte ud i havet, der har store konsekvenser for vandmiljøet. Vi taler om miljøfremmede stoffer, medicinrester, kemikalier, hormoner og colibakterier, som får Sundhedsstyrelsen til at advare mod, at kloakvand kommer i kontakt med hud, øjne og mund. Hvis det er sundhedsskadeligt for mennesker, hvordan mon det så påvirker muslinger, fisk, tangplanter og havets øvrige natur. Men som Fiskerforum opmærksomt påpegede, undlod DN at omtale dette, da de hoppede i havet.

DN er en anerkendt og respekteret organisation, og de gør et stort arbejde for miljøet. Derfor burde de bruge deres indflydelse konstruktivt og arbejde for at løse de reelle miljøproblemer i stedet for at fremme særinteresser og fremføre usaglige beskyldninger mod akvakultur og fiskeri.

Vi er altid klar til en god dialog og miljødebat med DN, men vi forventer, at det er baseret på fakta og gennemsigtighed. Det er nu engang sådan vores erhverv arbejder.

Som du kan læse i dette nyhedsbrev, er der flere aktuelle eksempler på fordrejninger og misinformation om akvakultur. I Dansk Akvakultur arbejdes der for en saglig og faktabaseret debat om akvakultur i Danmark, og derfor må vi insistere på at imødegå misinformation og usaglige påstande.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...