Muslingeopdrætterne støtter et midlertidigt stop for nye ansøgninger, men efterlyser en tidsfrist

Muslingerda

Den 30. juni meddelte fødevareminister Rasmus Prehn, at han indfører et midlertidigt stop for nye ansøgninger til muslingeopdræt, fordi der har været stor interesse for at ansøge om nye anlæg.

Publiceret 30. juni 2021

Direktør i muslingeopdrætternes brancheforening Dansk Akvakultur, Brian Thomsen, har forståelse for fødevareministerens beslutning, men frygter, at det kan få alvorlige negative konsekvenser for erhvervet og efterlyser en tidsfrist.

– Vi er glade for, at ministeren anerkender de mange fordele ved muslingeopdræt, og at han understreger, at der er tale om et midlertidigt stop, men vi efterlyser en tidsfrist, så vi ikke sætter al investering og udvikling i erhvervet på standby i årevis. Dét vil vi gerne i dialog med ministeren om, så vi kan få afklaring over processen, understreger Dansk Akvakulturs direktør Brian Thomsen.

Miljøgevinsterne ved muslingeopdræt er veldokumenteret

Muslinger kan bidrage til at skabe et bedre havmiljø, fordi de fjerner kvælstof. En øget produktion af muslinger vil desuden bidrage med arbejdspladser i landdistrikterne og sunde og klimavenlige fødevarer.

Baggrunden for det midlertidige ansøgningsstop skyldes blandt andet en bekymring for muslingeanlæggenes påvirkning af havmiljøet, oplyser Fødevareministeriet i en pressemeddelelse

– Vores medlemmer tager hensyn til miljøet, og det vil de naturligvis også gøre i fremtiden. Aarhus Universitet og DTU Aqua har netop udarbejdet en vidensyntese for Fødevareministeriet, der dokumenterer miljøfordelene ved muslingeopdræt og understreger det store potentiale i at udnytte havet på en bæredygtig måde, bl.a. gennem muslingeopdræt. Miljøgevinsterne ved muslingeopdræt er veldokumenteret, og der er ingen tvivl om, at fordelene mere end opvejer ulemperne, konstaterer Brian Thomsen.

Fuld opbakning til velovervejet placering af nye anlæg

Fødevareministeriet oplyser, at det midlertidige stop skal bruges til at gentænke regelsættet og planlægge, hvor der skal være skaldyrsopdræt.  Dét er fornuftigt, mener Dansk Akvakulturs direktør.

– Vi bakker fuldt op om en velovervejet placeringsstrategi for nye muslingeopdræt med inddragelse af lokale interesser. Hvis dette er en tænkepause til at etablere gode rammevilkår gennem en hensigtsmæssig planlægning, så kvitterer vi gerne for det. Det store potentiale i muslingeopdræt må ikke drukne i en årelang tænkepause, og derfor opfordrer vi til at denne bruges effektivt og erhvervet inddrages undervejs, afslutter Brian Thomsen.

For yderligere oplysninger:

Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Tlf. 4076 2870 / Brian@danskakvakultur.dk

Helle Vendelbo, presse- og kommunikationschef, Dansk Akvakultur: Tlf. 2015 0860 / helle@danskakvakultur.dk

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...