Muslingeopdrætterne støtter et midlertidigt stop for nye ansøgninger, men efterlyser en tidsfrist

Muslingerda

Den 30. juni meddelte fødevareminister Rasmus Prehn, at han indfører et midlertidigt stop for nye ansøgninger til muslingeopdræt, fordi der har været stor interesse for at ansøge om nye anlæg.

Publiceret 30. juni 2021

Direktør i muslingeopdrætternes brancheforening Dansk Akvakultur, Brian Thomsen, har forståelse for fødevareministerens beslutning, men frygter, at det kan få alvorlige negative konsekvenser for erhvervet og efterlyser en tidsfrist.

– Vi er glade for, at ministeren anerkender de mange fordele ved muslingeopdræt, og at han understreger, at der er tale om et midlertidigt stop, men vi efterlyser en tidsfrist, så vi ikke sætter al investering og udvikling i erhvervet på standby i årevis. Dét vil vi gerne i dialog med ministeren om, så vi kan få afklaring over processen, understreger Dansk Akvakulturs direktør Brian Thomsen.

Miljøgevinsterne ved muslingeopdræt er veldokumenteret

Muslinger kan bidrage til at skabe et bedre havmiljø, fordi de fjerner kvælstof. En øget produktion af muslinger vil desuden bidrage med arbejdspladser i landdistrikterne og sunde og klimavenlige fødevarer.

Baggrunden for det midlertidige ansøgningsstop skyldes blandt andet en bekymring for muslingeanlæggenes påvirkning af havmiljøet, oplyser Fødevareministeriet i en pressemeddelelse

– Vores medlemmer tager hensyn til miljøet, og det vil de naturligvis også gøre i fremtiden. Aarhus Universitet og DTU Aqua har netop udarbejdet en vidensyntese for Fødevareministeriet, der dokumenterer miljøfordelene ved muslingeopdræt og understreger det store potentiale i at udnytte havet på en bæredygtig måde, bl.a. gennem muslingeopdræt. Miljøgevinsterne ved muslingeopdræt er veldokumenteret, og der er ingen tvivl om, at fordelene mere end opvejer ulemperne, konstaterer Brian Thomsen.

Fuld opbakning til velovervejet placering af nye anlæg

Fødevareministeriet oplyser, at det midlertidige stop skal bruges til at gentænke regelsættet og planlægge, hvor der skal være skaldyrsopdræt.  Dét er fornuftigt, mener Dansk Akvakulturs direktør.

– Vi bakker fuldt op om en velovervejet placeringsstrategi for nye muslingeopdræt med inddragelse af lokale interesser. Hvis dette er en tænkepause til at etablere gode rammevilkår gennem en hensigtsmæssig planlægning, så kvitterer vi gerne for det. Det store potentiale i muslingeopdræt må ikke drukne i en årelang tænkepause, og derfor opfordrer vi til at denne bruges effektivt og erhvervet inddrages undervejs, afslutter Brian Thomsen.

For yderligere oplysninger:

Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Tlf. 4076 2870 / Brian@danskakvakultur.dk

Helle Vendelbo, presse- og kommunikationschef, Dansk Akvakultur: Tlf. 2015 0860 / helle@danskakvakultur.dk

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...