EU sætter markante mål for biodiversiteten frem mod 2030

Med den nye biodiversitetsstrategi præsenterede EU-kommissionen i maj 2020 en langsigtet og ambitiøs plan til beskyttelse af naturen og en forbedring af økosystemerne inden 2030.

Strategien lægger bl.a. op til beskyttelse af mindst 30 % af Europas landområder og havområder, hvoraf 10% skal være særligt beskyttet. 

Som opfølgning på dette har EU-Kommissionen haft første udkast til vejledning vedr. strategiens mål i høring, og det er bl.a. foreslået, at aktiviteter som minedrift, jagt, fiskeri og skovdrift ikke er foreneligt i beskyttede områder med den strenge beskyttelse.

Det har medført offentlig debat og kritik fra Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund, som er bekymrede for, at jagt og sportsfiskeri på truede dyrearter, f.eks. laks og andre fiskearter, i særligt beskyttede natur- og habitatområder ikke er foreneligt med biodiversitetsstrategien, og derfor vil blive begrænset eller forbudt, som det er praksis i nogle EU-lande.

Strategiens mål er en genopretning af Europas biodiversitet inden 2030, og den skal understøtte en ny måde at gennemføre eksisterende lovgivning mere effektivt på, ligesom den indeholder nye forpligtelser, foranstaltninger, mål og forvaltningsmekanismer, udtaler EU-Kommissionen i deres pressemeddelelse.

– Dansk Akvakultur bakker op om biodiversitetsstrategiens mål om at vende udviklingen for natur og biodiversitet, og vores medlemmer har længe arbejdet med at fremme biodiversiteten med foranstaltninger på opdrætsanlæggene, f.eks. bistriber, ændret praksis efter ASC-certificerings principper i forhold flora og fauna, omløbsstryg og fjernelse af spærringer i vandløb. Derudover er havbrugene i en proces med habitatkonsekvensvurderinger af deres anlæg, fortæller chefkonsulent og biolog Lisbeth Jess Plesner fra Dansk Akvakultur.

Dansk Akvakultur følger arbejdet med udvikling af rammer og implementering af EU’s biodiversitetsstrategi bl.a. gennem FEAP og AAC.

– EU’s ambitioner for biodiversiteten er interessante, og vi vil fortsat arbejde for, at både dambrug, havbrug, økologisk akvakultur og RAS-anlæg kan udvikles indenfor for EU’s biodiversitetsstrategi som en miljø- og klimavenlig fødevareproduktion, afslutter Lisbeth Jess Plesner.

Link til EU’s biodiversitetsstrategi.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...