Fakta og tal fra EU om fiskeri og akvakultur

EU Kommissionen har netop udsendt Facts and Figures on the Common Fisheries Policy, der beskriver fiskeri- og akvakultursektoren i tal.

EU-rapporten giver indblik i det komplekse univers af EU’s fiskeri og akvakultur i 2022, hvor man kan finde nøgletal på tværs af værdikæden, lige fra produktion til forbrug.

Her kan man bl.a. læse om, hvordan EU arbejder for at fremme miljø, produktion og social bæredygtighed i EU’s fiskeri- og akvakultursektor, og hvilken rolle det spiller globalt.

Gennem den europæiske grønne pagt i 2019 har EU forpligtet sig til at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent inden 2050. Fiskeri og akvakultur er en del af aftalen og et vigtigt bidrag til flere bæredygtige fødevaresystemer i fremtiden, som skal gavne havene, forbrugerne og erhvervet.

Nye teknologier og opdrætsmetoder samt innovative fodertyper bidrager til, at akvakultursektoren konstant udvikler sig i en mere bæredygtig retning og samtidig bidrager til økonomisk vækst i kystområder og landdistrikter på tværs af EU. Dertil er akvakultur et vigtigt supplement til fiskeriet, hvor det aflaster presset på de vilde fiskebestande.

I 2019 producerede akvakultursektoren ca. 1,37 millioner tons til en værdi af mere end 37 milliarder kroner.

Rapporten er primært baseret på tal indsamlet fra Eurostat samt EU Kommissionen og FAO.

Link til rapporten Facts and Figures on the Common Fisheries Policy

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...