Faktatjek af ASC-mærket laks

Bæredygtighedsmærket ASC sætter i ny kampagne fokus på ASC-mærket lakseopdræt og tilbageviser påstande, der ikke holder vand. Dette tiltag byder Dansk Akvakultur velkommen, da viden er et middel til at bekæmpe fordomme om akvakultur. Af samme årsag har vi tidligere på året lanceret Akvakulturfakta, der belyser forskellige aspekter indenfor fiske- og skaldyrsopdræt.

I Tjek din fisk-kampagnen sætter ASC fokus på følgende forhold:
1. Er opdrættet laks fyldt med antibiotika? Svar: ASC-certificerede lakseanlæg må kun bruge antibiotika i meget begrænsede tilfælde.   
2. Kan lakseopdræt have en skadelig indvirkning på bestanden af vildlaks? Svar: Der stille strenge krav til ASC-certificerede lakseanlæg om minimering af deres indvirkning på vilde fiskebestande.   
3. Tager lakseanlæggene hensyn til, hvordan dyrene har det? Svar: ASC-certificerede anlæg skal værne om deres fisks sundhed og aktivt forebygge sygdomme.  
4. Er lakseanlæggene nødt til at ligge på land, hvis de skal kunne drives på en bæredygtig måde? Svar: Lakseanlæg kan drives bæredygtigt på land og til havs, afhængigt af anlæggets metoder.   
5. Er laksefoderet virkelig fremstillet på en bæredygtig måde? Svar: ASC-certificeringen indebærer et krav om, at foderet skal være fremstillet på en bæredygtig måde.  
6. Fremstilles den opdrættede laks af store virksomheder, der ikke tænker på miljøet? Svar: ASC-certificerede lakseopdrættere arbejder hårdt for at værne om miljøet, uanset hvor store eller små de er. 

Du kan finde kampagnen her.

ASC i Danmark

ASC har tidligere offentliggjort en Top-10-liste over lande med den største produktionsvolumen af ASC-certificerede fisk. Danmark følger godt med, hvor vi har indtaget en flot 9. plads, trods landets beskedne størrelse.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...