Faktatjek af ASC-mærket laks

Bæredygtighedsmærket ASC sætter i ny kampagne fokus på ASC-mærket lakseopdræt og tilbageviser påstande, der ikke holder vand. Dette tiltag byder Dansk Akvakultur velkommen, da viden er et middel til at bekæmpe fordomme om akvakultur. Af samme årsag har vi tidligere på året lanceret Akvakulturfakta, der belyser forskellige aspekter indenfor fiske- og skaldyrsopdræt.

I Tjek din fisk-kampagnen sætter ASC fokus på følgende forhold:
1. Er opdrættet laks fyldt med antibiotika? Svar: ASC-certificerede lakseanlæg må kun bruge antibiotika i meget begrænsede tilfælde.   
2. Kan lakseopdræt have en skadelig indvirkning på bestanden af vildlaks? Svar: Der stille strenge krav til ASC-certificerede lakseanlæg om minimering af deres indvirkning på vilde fiskebestande.   
3. Tager lakseanlæggene hensyn til, hvordan dyrene har det? Svar: ASC-certificerede anlæg skal værne om deres fisks sundhed og aktivt forebygge sygdomme.  
4. Er lakseanlæggene nødt til at ligge på land, hvis de skal kunne drives på en bæredygtig måde? Svar: Lakseanlæg kan drives bæredygtigt på land og til havs, afhængigt af anlæggets metoder.   
5. Er laksefoderet virkelig fremstillet på en bæredygtig måde? Svar: ASC-certificeringen indebærer et krav om, at foderet skal være fremstillet på en bæredygtig måde.  
6. Fremstilles den opdrættede laks af store virksomheder, der ikke tænker på miljøet? Svar: ASC-certificerede lakseopdrættere arbejder hårdt for at værne om miljøet, uanset hvor store eller små de er. 

Du kan finde kampagnen her.

ASC i Danmark

ASC har tidligere offentliggjort en Top-10-liste over lande med den største produktionsvolumen af ASC-certificerede fisk. Danmark følger godt med, hvor vi har indtaget en flot 9. plads, trods landets beskedne størrelse.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...