Antibiotika

Antibiotika anvendt i dansk akvakultur

Danske akvakulturbrugs anvendelse af medicin (herunder antibiotika) registreres i det såkaldte VetStat system. Systemet er opbygget på en sådan måde, at hver gang dyrlægen ordinerer medicin til en landmand eller akvakulturbruger så indrapporteres det til VetStat systemet. Hvert år opgøres den samlede ordinerede mængde og erhvervet kan på den måde følge udviklingen over tid. Link til VetStat.

Indenfor dansk fiskeopdræt varierer antibiotikaforbruget forholdsvis meget fra år til år. Dette skyldes at udbrud af bakterielle fiskesygdomme er særdeles temperatur-afhængig. Varme forår og somre giver højere antibiotika forbrug end kolde. Herudover har produktionsmetoden betydning. Her indgår faktorer så som anlægstype, fiskeart, bestandstørrelser og ikke mindst vandkvaliteten.

For nogle at de mest betydende fiskesygdomme i Danmark findes der vacciner. Vacciner anvendes udbredt og eksempelvis vaccineres mere end 90 % af danske opdrætsregnbueørreder mod fiskesygdommen kaldet “rødmundsyge”. Vaccinerne er dog desværre ikke altid lige så effektive som det der kendes fra landdyrene. Optimering af vacciner og vaccinations-metoder pågår derfor løbende. I øjeblikket deltager Dansk Akvakultur således i projekter, der har til formål at udvikle ny vaccine og optimeret vaccinationsstrategi overfor den fiskesygdom, “furunkulose”, der i havbrug udgør det største bakterielle problem.

Opgørelse over forbruget af antibiotika indenfor dansk akvakultur finder du her. Opgørelserne er lavet ud fra oplysninger i VetStat.

I 2017 udarbejde DTU en risikovurdering for anvendelse af stoffet oxolinsyre i danske havbrug. Link DK, Link Eng

Dansk Akvakultur har udarbejdet et notat der beskriver anvendelsen af antibiotika i danske fiskeopdræt. Læs det her.