FISKEBRANCHEN støtter initiativet
om at etablere en statslig dansk,
frivillig ordning for klimamærkning

FISKEBRANCHEN anbefaler, at mærkningsordningen

Giver forbrugeren et retvisende og letlæseligt udtryk for varens klimapåvirkning,
der muliggør et informeret og nemt ”klimavalg” i salgsøjeblikket via mærkning
på vareemballagen.

Designes således, at forbrugeren ligeledes kan træffe et informeret ”klimavalg”
ved forbrug af fisk og skaldyr i kantiner, restauranter og hos fiskehandlere og
øvrige salgskanaler, hvor fisken markedsføres uindpakket.

Omfatter sundheds- og ernæringskriterier med en vis vægt, men underordnet
klimahensynet. Der bør tages afsæt i Fødevarestyrelsens nuværende
kostrådsanbefalinger.

Muliggør sammenligning af generiske varekategorier som f.eks. fisk og kød, og
samtidig skal varer i samme kategori (f.eks. røget fisk) kunne differentieres og
opnå forskellig ’klimaværdi’, og vi anbefaler i den forbindelse en skalamodel, der
muliggør sammenligning.

For den enkelte producent via omstilling af produktionen, valg af råvarer m.v.
muliggør opnåelse af en højere og mere positiv score i klimamærkningen.

Måler klimapåvirkningen pr. vægtenhed (frem for portionsstørrelser)1.

Baseres på åbne, anerkendte databaser med fuld gennemsigtighed i data,
beregningsgrundlag og beregningsmetoder.

Baseres på internationalt anerkendte livscyklusvurderinger (fødevarers samlede
miljø- og klimapåvirkninger fra vugge til grav). FISKEBRANCHEN indstiller til, at
klimamærket baseres på Attributional livcyklusanalyse (A-LCA), og…

Designes således, at den er forenelig med en evt. kommende europæisk eller en
global klimamærkning, og således, at den er åben for varer af dansk såvel som udenlandsk oprindelse, når de
markedsføres i Danmark. Betingelserne for varer af udenlandsk oprindelse bør
defineres.

(1) Det bør i arbejdsgruppen overvejes, hvordan det kan forhindres, at man kan fortynde sig til et lavere klimaaftryk.

Fiskebranchen består af:

Dansk Akvakultur, Danmarks Fiskeriforening, Danske Havne, Danske Fiskehandlere, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Landbrug & Fødevarer, Danish Seafood Association.

Tilsammen bidrager Fiskebranchen med ca. 16.000 arbejdspladser og en primærproduktion på ca. 4,9 mia. kr.

Dertil står branchen for en import på ca. 19,6 mia. kr. og en eksport på ca. 29,5 mia. kr.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...