FISKEBRANCHEN støtter initiativet
om at etablere en statslig dansk,
frivillig ordning for klimamærkning

FISKEBRANCHEN anbefaler, at mærkningsordningen

Giver forbrugeren et retvisende og letlæseligt udtryk for varens klimapåvirkning,
der muliggør et informeret og nemt ”klimavalg” i salgsøjeblikket via mærkning
på vareemballagen.

Designes således, at forbrugeren ligeledes kan træffe et informeret ”klimavalg”
ved forbrug af fisk og skaldyr i kantiner, restauranter og hos fiskehandlere og
øvrige salgskanaler, hvor fisken markedsføres uindpakket.

Omfatter sundheds- og ernæringskriterier med en vis vægt, men underordnet
klimahensynet. Der bør tages afsæt i Fødevarestyrelsens nuværende
kostrådsanbefalinger.

Muliggør sammenligning af generiske varekategorier som f.eks. fisk og kød, og
samtidig skal varer i samme kategori (f.eks. røget fisk) kunne differentieres og
opnå forskellig ’klimaværdi’, og vi anbefaler i den forbindelse en skalamodel, der
muliggør sammenligning.

For den enkelte producent via omstilling af produktionen, valg af råvarer m.v.
muliggør opnåelse af en højere og mere positiv score i klimamærkningen.

Måler klimapåvirkningen pr. vægtenhed (frem for portionsstørrelser)1.

Baseres på åbne, anerkendte databaser med fuld gennemsigtighed i data,
beregningsgrundlag og beregningsmetoder.

Baseres på internationalt anerkendte livscyklusvurderinger (fødevarers samlede
miljø- og klimapåvirkninger fra vugge til grav). FISKEBRANCHEN indstiller til, at
klimamærket baseres på Attributional livcyklusanalyse (A-LCA), og…

Designes således, at den er forenelig med en evt. kommende europæisk eller en
global klimamærkning, og således, at den er åben for varer af dansk såvel som udenlandsk oprindelse, når de
markedsføres i Danmark. Betingelserne for varer af udenlandsk oprindelse bør
defineres.

(1) Det bør i arbejdsgruppen overvejes, hvordan det kan forhindres, at man kan fortynde sig til et lavere klimaaftryk.

Fiskebranchen består af:

Dansk Akvakultur, Danmarks Fiskeriforening, Danske Havne, Danske Fiskehandlere, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Landbrug & Fødevarer, Danish Seafood Association.

Tilsammen bidrager Fiskebranchen med ca. 16.000 arbejdspladser og en primærproduktion på ca. 4,9 mia. kr.

Dertil står branchen for en import på ca. 19,6 mia. kr. og en eksport på ca. 29,5 mia. kr.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...