Fiskebranchens ønsker til en ny regering

Fiskebranchen, som Dansk Akvakultur er en del af, har udsendt nedenstående fem ønsker til den kommende regering:

Fasthold ambitionen om at udvikle et dansk klimamærke, der inddrager de nye kostråd
Vi kan nedsætte risikoen for livsstilsrelaterede sygdomme og udledningerne af klimagasser ved at følge de nye kostråd om at spise mindre kød og mere fisk og skaldyr. Det skyldes bl.a., at fisk og skaldyr er sunde og nærende fødevarer, og at de har et lavere klimaftryk end de fleste andre former for animalsk produktion.

Styrk kampagner, der promoverer de nye kostråd om mere klimavenlig mad
Et klimamærke kan ikke stå alene. Det vil have størst effekt, når det følges op med kampagneaktiviteter, der øger opmærksomheden på de nye kostråd og bidrager til at normalisere en klimavenlig kost. FISKEBRANCHEN anbefaler, at der øremærkes midler fra Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet til kampagner for fisk og skaldyr.

Styrk rammevilkårene for FISKEBRANCHEN med fokus på at øge udbuddet af fisk og skaldyr
Kostrådene anbefaler, at danskerne øger deres forbrug af fisk og skaldyr med ca. 66 pct. Det kræver, at udbuddet øges med ca. 50.000 tons. Fiskebranchen mener, at et øget forbrug af fisk og skaldyr skal balanceres med et øget udbud i respekt for EU’s ønske om at styrke forsyningssikkerheden for fisk og skaldyr. Det vil også skabe økonomisk udvikling og arbejdspladser i kyst- og landdistrikter.

Anvend flere midler fra Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet til grøn omstilling i FISKEBRANCHEN
I den politiske aftale om programmet for 2021-2023 er ca. 15 pct af midlerne øremærket til grøn omstilling i fiskeri- og akvakultur. Den grønne omstilling kræver innovation og investering i hele værdikæden. FISKEBRANCHEN ønsker, at en større del af midlerne anvendes til erhvervsrettede aktiviteter, og at midlerne stilles til rådighed for flere led i værdikæden. FISKEBRANCHEN fremhæver, at de stigende priser på energi og andre faktorer udfordrer den grønne omstilling.

Nedsæt et generationsskifteudvalg og styrk uddannelsesmuligheder
FISKEBRANCHEN har brug for tilgang af unge kræfter for at sikre generationsskifter. Der er også behov for at give ansatte i fiskebranchen viden og færdigheder, der kan bidrage til at løse væsentlige udfordringer i den grønne omstilling.

Fiskebranchen består af:

Dansk Akvakultur, Danmarks Fiskeriforening, Danske Havne, Danske Fiskehandlere, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Landbrug & Fødevarer, Danish Seafood Association.

Tilsammen bidrager Fiskebranchen med ca. 16.000 arbejdspladser og en primærproduktion på ca. 4,9 mia. kr.

Dertil står branchen for en import på ca. 19,6 mia. kr. og en eksport på ca. 29,5 mia. kr.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...