Fiskebranchens ønsker til en ny regering

Fiskebranchen, som Dansk Akvakultur er en del af, har udsendt nedenstående fem ønsker til den kommende regering:

Fasthold ambitionen om at udvikle et dansk klimamærke, der inddrager de nye kostråd
Vi kan nedsætte risikoen for livsstilsrelaterede sygdomme og udledningerne af klimagasser ved at følge de nye kostråd om at spise mindre kød og mere fisk og skaldyr. Det skyldes bl.a., at fisk og skaldyr er sunde og nærende fødevarer, og at de har et lavere klimaftryk end de fleste andre former for animalsk produktion.

Styrk kampagner, der promoverer de nye kostråd om mere klimavenlig mad
Et klimamærke kan ikke stå alene. Det vil have størst effekt, når det følges op med kampagneaktiviteter, der øger opmærksomheden på de nye kostråd og bidrager til at normalisere en klimavenlig kost. FISKEBRANCHEN anbefaler, at der øremærkes midler fra Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet til kampagner for fisk og skaldyr.

Styrk rammevilkårene for FISKEBRANCHEN med fokus på at øge udbuddet af fisk og skaldyr
Kostrådene anbefaler, at danskerne øger deres forbrug af fisk og skaldyr med ca. 66 pct. Det kræver, at udbuddet øges med ca. 50.000 tons. Fiskebranchen mener, at et øget forbrug af fisk og skaldyr skal balanceres med et øget udbud i respekt for EU’s ønske om at styrke forsyningssikkerheden for fisk og skaldyr. Det vil også skabe økonomisk udvikling og arbejdspladser i kyst- og landdistrikter.

Anvend flere midler fra Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet til grøn omstilling i FISKEBRANCHEN
I den politiske aftale om programmet for 2021-2023 er ca. 15 pct af midlerne øremærket til grøn omstilling i fiskeri- og akvakultur. Den grønne omstilling kræver innovation og investering i hele værdikæden. FISKEBRANCHEN ønsker, at en større del af midlerne anvendes til erhvervsrettede aktiviteter, og at midlerne stilles til rådighed for flere led i værdikæden. FISKEBRANCHEN fremhæver, at de stigende priser på energi og andre faktorer udfordrer den grønne omstilling.

Nedsæt et generationsskifteudvalg og styrk uddannelsesmuligheder
FISKEBRANCHEN har brug for tilgang af unge kræfter for at sikre generationsskifter. Der er også behov for at give ansatte i fiskebranchen viden og færdigheder, der kan bidrage til at løse væsentlige udfordringer i den grønne omstilling.

Fiskebranchen består af:

Dansk Akvakultur, Danmarks Fiskeriforening, Danske Havne, Danske Fiskehandlere, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Landbrug & Fødevarer, Danish Seafood Association.

Tilsammen bidrager Fiskebranchen med ca. 16.000 arbejdspladser og en primærproduktion på ca. 4,9 mia. kr.

Dertil står branchen for en import på ca. 19,6 mia. kr. og en eksport på ca. 29,5 mia. kr.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...