Fiskeriministeren på besøg hos Danforel

Mandag den 7. januar slog Danforel dørene op for fine gæster, da minister for Fiskeri-, Ligestilling og Nordisk Råd, Eva Kjer Hansen (V) og hendes partikollega Anni Matthiesen lagde vejen forbi. Besøget var arrangeret som et led i den omtalte uge 2-kampagne ”Spis Fisk”, som har til formål at få danskerne til at øge deres fiskeindtag med minimum 100 g om ugen.

Det var derfor helt i kampagnens ånd, da ministeren blev budt velkommen med frisk ørredmousse og andre gode råvarer, som kunne sætte stemningen for et godt og konstruktivt møde. Og det blev det. Der blev således både lejlighed til at diskutere alt fra bedre markedsføring af danske akvakulturprodukter til konkurrenceforhold i EU.

Stor interesse for danske produkter

Med en stor dansk gastronomiscene i konstant udvikling og med fokus nye bæredygtige koncepter, må fisk forventes spille en afgørende rolle blandt fremtidens fødevarer.

Derfor blev der også lejlighed til at drøfte, hvordan vi får sat endnu bedre fokus på de kvalitetsfulde danske produkter, ikke blot i på de europæiske eksportmarkeder, men også i dansk sammenhæng. Her viste ministeren stor interesse for, hvordan de danske produkter differentierer sig. Hun rådede samtidigt Dansk Akvakulturs medlemmer til, i endnu højere grad, at vise interesse for certificeringsordninger som ASC, da de er med til at give forbrugerne tryghed i valget af fødevarer.

Selvom vi naturligvis ikke forventer en revolution blandt de danske forbrugere over natten, glæder det os, at ministeren og Anni Matthiesen virkede opsatte på, at der skal sikres et større lokalt kendskab til de mange danske kvalitetsprodukter, som Danforel og den øvrige branche kan tilbyde. 

Miljø- og klimavenlighed gjorde indtryk

Ministeren fremhævede også, hvor vigtigt det er, at vi i Dansk Akvakultur tør gå forrest og tænke i klimavenlige og bæredygtige løsninger. Det blev en oplagt mulighed for Adm. Direktør i Danforel Erik D. Hansen til at fortælle om, hvordan man i virksomheden har arbejdet målrettet med at sikre et både bæredygtigt og klimavenligt aftryk på produkterne.

Hos Danforel håber man, at klima- og bæredygtighedsdagsordenen kan være med til at øge interessen for akvakultur:

”For os er det en stor glæde, når politikerne viser interesse for erhvervet. Vi ser det som en stor anerkendelse af, at man i akvakulturen er kommet langt på bæredygtighedsfronten, og det har vi behov for. Så jeg håber, at besøget vil være med til at øge den politiske interesse for at udvikle akvakulturen i Danmark, siger Erik D. Hansen.”

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...