Fiskesygdoms-status

Alle danske akvakulturbrug er placeret i områder, der er kategoriseret for de i EU-systemet listede fiskesygdomme. Hertil kommer, at man i Danmark har mulighed for at blive registreret fri for fiskesygdommene BKD og IPN. Samlet set betyder dette, at danske ørred-anlæg er beliggende i områder der er kategoriset for henholdsvis ILA, IHN og VHS samt mulighed for IPN/BKD. For den enkelte fiskesygdom kan være kategoriseret i 5 kategorier:

Kategori I:   Sygdomsfri
Kategori II:  Overvågningsprogram
Kategori III: Udefineret
Kategori IV:  Udryddelsesprogram
Kategor V:    Inficeret

På følgende hjemmeside (CHR) kan man finde status for det enkelte anlæg. Tryk her. Kig under Aquafarms.

For at opretholde opdrætsanlæggenes sundhedsstat er der indført en række bekendtgørelser og vejledninger der regulerer en lang række forhold om smittebeskyttelse: