Sygdoms-status og biosikkerhed for akvakulturdyr

Alle danske akvakulturbrug er placeret i områder, der er kategoriseret for de i EU-systemet listede fiskesygdomme. Hertil kommer, at man i Danmark har mulighed for at blive registreret fri for fiskesygdommene BKD og IPN.

Samlet set betyder dette, at danske ørred-anlæg er beliggende i områder, der er kategoriset for henholdsvis ILA, IHN og VHS samt mulighed for IPN/BKD.

På følgende hjemmeside (CHR) kan man finde status for det enkelte anlæg. Tryk her. Kig under Aquafarms.

Reglerne for hvordan man opnår og vedligeholder sin sygdomsstatus fremgår af Dyresundhedsloven som trådte i kraft april 2021.

Reglerne er omfattende og betyder blandt andet, at alle akvakulturanlæg skal godkendes eller registreres af myndighederne i DK = Fødevarestyrelsen. Se evt følgende link.

De nye regler medfører også, som noget nyt i DK, et krav om at alle godkendte akvakulturbrug skal udarbejde, opbevare og efterleve en såkaldt biosikkerhedsplan.

Dansk Akvakultur har udarbejdet en skabelon som kan anvendes af henholdsvis fiskeopdrættere og skaldyrsopdrættere.