Fødevareministeriet afviser økonomisk hjælp til IHN-ramte dambrug

Fødevareministeriet har den 1. juli 2021 meddelt brancheforeningen Dansk Akvakultur, at man ikke vil imødekomme erhvervets forslag om erstatning til de berørte dambrug med henblik på at bevare Danmarks IHN-fri status. Erhvervet vil fortsætte kampen mod IHN-virus i samarbejde med de berørte dambrug.

Publiceret 2. juli 2021, Dansk Akvakultur

Den 18. maj 2021 blev der for første gang konstateret IHN-virus i Danmark. Siden er der i alt bekræftet IHN-virus på 6 dambrug. IHN-virus er ufarlig for mennesker, men kan få store økonomiske konsekvenser for det danske akvakulturerhverv. Derfor har brancheforeningen Dansk Akvakultur sammen med de berørte dambrug foreslået Fødevareministeriet, at man fandt en model for økonomisk hjælp til de berørte dambrug med henblik på at bevare IHN-fri status. Det har Fødevareministeriet afvist.

– Vi ønsker, at Danmark skal være IHN-frit. Derfor har vi fremsendt et forslag til en bekæmpelsesplan til Fødevareministeriet med en anmodning om økonomisk bistand, så alle fisk på de 6 berørte dambrug kunne fjernes med det samme. Fødevareministeriet har desværre afvist at give erstatning til de 6 dambrug, og det stiller nu ejerne og erhvervet i en ulykkelig og meget svær økonomisk situation, fortæller direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur, Brian Thomsen.

Akvakulturerhvervet skal dermed selv stå for bekæmpelsen og dertil økonomiske udgifter.

– Fødevareministeren henviser til forsikringer eller andre ordninger for at imødegå den økonomiske risiko ved visse sygdomme, men det kan vi ikke gøre med tilbagevirkende kraft. Vi vil arbejde på kollektive erstatningsordninger til eventuelle nye udbrud, men vi har ikke de økonomiske ressourcer til at give erstatning til de berørte dambrug, uddyber Brian Thomsen.

Trods den nedslående melding fra Fødevareministeriet, ønsker Dansk Akvakultur fortsat at bekæmpe IHN-virus i samarbejde med de ramte dambrug.  

– Det vi kan og vil gøre, er at hjælpe med at få etableret og anvist løsninger for slagtning af fisk fra de 6 dambrug. Fiskene kan fortsat anvendes til forskellige formål, men nødslagtning vil, alt andet lige, medføre meget betydelige økonomiske tab for de berørte dambrug. Fordi akvakulturerhvervet står alene med bekæmpelsen, er det i sidste ende op til de 6 dambrug, hvorvidt de frivilligt vil bekæmpe smitten og slagte deres fisk, understreger Brian Thomsen.

Fødevarestyrelsen har meddelt Dansk Akvakultur, at man vil nedsætte en interessentgruppe bestående af Fødevarestyrelsen, Dansk Akvakultur, DTU Aqua, Danske Ørredsøer, praktiserende dyrlæger og Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Vi vil gerne kvittere Fødevarestyrelsen for dette initiativ. Dansk Akvakultur har efterspurgt det i noget tid, for der er behov for et tæt samarbejde mellem de berørte parter på tværs af akvakulturerhvervet, P&T- og lystfiskeriet, faglige interessenter og Fødevarestyrelsen. Det er en fælles opgave at håndtere IHN-virus, afslutter Brian Thomsen.

For yderligere oplysninger:

Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Brian@danskakvakultur.dk / 4076 2870

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...