Følg kostrådene og spis fisk og skaldyr – det gavner både sundhed og samfundsøkonomi

Mindre kød, flere fisk og skaldyr, og mere grønt kan give danskerne flere gode leveår og spare samfundet 12 milliarder kroner årligt, viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Det er endnu en god anledning til at sætte tænderne i de sunde fisk og skaldyr fra dansk opdræt.

Hvis danskerne i højere grad følger De officielle Kostråd, vil samfundet kunne få 12 milliarder kroner om året i sundhedsøkonomiske gevinster. Desuden vil en bedre efterlevelse af de nye kostråd, herunder spis fisk og skaldyr, forebygge godt 1.000 for tidlige dødsfald blandt danskerne hvert år.

Det viser en undersøgelse, som Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) ved Københavns Universitet har lavet for Fødevarestyrelsen. I beregningerne forudsættes det, at man indtager minimum 50 g. fisk om dagen (350 g. om ugen).

Den store besparelse skyldes, at samfundet forventes at håndtere færre af de livsstilssygdomme og helbredsproblemer, der følger med en usund kost. Det vil medføre færre omkostninger til sundhedsvæsenet, flere år på arbejdsmarkedet og værdien af ”øget livskvalitet”.

Ifølge undersøgelsen er det særligt livsstilssygdomme som hjertekarsygdom, type 2 diabetes samt visse kræftformer, der opstår som følge af uhensigtsmæssige kostvaner.

Kostråd kan også gavne klimaet
Såfremt flere danskere følger de nye kostråd og vælger grønt, fisk og skaldyr fremfor rødt kød, vil det også have en positiv effekt på klimaet, eftersom det typisk er fødevarer med et lavt klimaaftryk.

I Dansk Akvakultur ser vi positivt på de nye kostråd, der netop er en god anledning til at sætte flere fisk og skaldyr fra dansk opdræt på menuen.

Fødevarestyrelsens officielle Kostråd – godt for sundhed og klima
•    Spis planterigt, varieret og ikke for meget
•    Spis flere grøntsager og frugter
•    Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk
•    Spis mad med fuldkorn
•    Vælg planteolier og magre mejeriprodukter
•    Spis mindre af det søde, salte og fede
•    Sluk tørsten i vand

Note: Forskerne bag rapporten har en række forbehold for deres konklusioner. Der er således tale om estimerede gevinster, som bygger på en række beregningsforudsætninger. 

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...