Folkeskoler kan få undervisning i “mad fra havet”

Influencer og kogebogsforfatteren “Mad-Mikkel” deler smagsprøver ud på danske linemuslinger.

Det spritnye undervisningsmateriale og udstillingen ”Mad fra Havet” sætter fokus på blå proteiner og fødevareerhvervets mulighed for at brødføde en voksende befolkning – på en bæredygtig måde.

Den 24. marts 2022 var der kick-off arrangement for undervisningsmaterialet “Mad fra Havet” tiltænkt folkeskolernes ældste elever. Arrangementet blev afholdt på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor der er en udstilling med samme titel frem til efteråret 2022.

Ved arrangementet deltog Dansk Akvakulturs direktør, Brian Thomsen i en paneldebat om potentialer og udfordringer for de blå proteiner som fremtidens mad.

Mad til en voksende befolkning
Verdens fødevaresystemer skal geares til at brødføde en voksende verdensbefolkning. I år 2050 forventes vi at være knap 10 milliarder på jorden. I forhold til i dag er det cirka 3 milliarder munde ekstra, der skal mættes. Det skal helst ske på en mere bæredygtig måde end i dag og med sund og nærende mad.

Sådan blev scenen sat for en paneldebat om blå proteiner og balancen mellem benyttelse og beskyttelse. Debatten tog udgangspunkt i de emner, der arbejdes med i undervisningsmaterialet. Paneldeltagerne var Danmarks Pelagiske Producentorganisation, TripleNine, Dansk Akvakultur, WWF Verdensnaturfonden og rådgivningsfirmaet WSP.

Debattens omdrejningspunkt var, at der er et stort potentiale i de blå proteiner, men at vi skal samtidig sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Samme tema er der i blandt andet i undervisningsmaterialet, hvor der er kapitler om akvakultur, skaldyr og tang, pelagisk fiskeri mm.

– Det omhandler at øge folks forståelse for havets indflydelse på os mennesker og vores indflydelse på havet – med det formål at fremme en ansvarlig adfærd over for havene og havenes ressourcer. Ingen steder i Danmark er der langt til havet. Alligevel er danskerne ikke særligt ”havdannede”, siger projektleder Lene Friis Møller fra Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Inspiration til unge
Det nye undervisningsmateriale er i tråd med FN’s verdensmål 14 om bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer samt med verdensmål 12 om ansvarlig produktion og forbrug. Materialet skal nemlig give børn og unge en større forståelse og handlekraft i forhold til en mere bæredygtig udnyttelse af havet.

Til kick-off arrangementet blev handling gjort helt konkret. Kogebogsforfatter og mad-influenceren ”Mad-Mikkel” kokkererede blåmuslinger på scenen og uddelte smagsprøver. Imens han fortalte om potentialet i den klima- og miljøeffektive spise, som danske blåmuslinger er. Det gjorde indtryk på de fremmødte 8.-klasses elever fra Esbjerg Realskole, som håber på at kunne komme til at lave blåmuslinger i hjemkundskab.,

Undervisningsmaterialet ligger offentligt tilgængeligt på www.madfrahavet.dk, og kan bruges både tværfagligt, i forbindelse med en projektuge eller et besøg på en akvakulturvirksomhed.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...