Fuglenet over udendørs fiskeopdræt er en nødvendig foranstaltning

De danske fiskeopdræt skal være overdækket med fuglenet, som udgør et vigtigt værn mod sygdomme på fiskeopdræt og sikrer fiskenes velfærd.

Siden 1970 har de danske dambrug haft krav om at opsætte fulgenet. Først med krav om net med højst 30 cm afstand og siden 1984 med krav om højst 25 cm mellem trådene. Kravet omfatter alle anlæg i det fri, og siden 2005 gælder kravet både over dammene og ned langs siderne.

Fuglenettene er en nødvendig foranstaltning, da de er en vigtig del af sygdomsbekæmpelsen på fiskeopdræt, herunder forebyggelse mod den frygtede fiskesygdom kaldet VHS, der kan overføres via fugle.

Nettene beskytter fiskene mod specielt større fugle, med primært fokus på eksempelvis fiskehejrer, skarv, måger og andefugle. 

Hertil kommer de dyrevelfærdsmæssige aspekter. Uden nettene vil fiskene være forsvarsløse overfor specielt de fuglearter (i Danmark primært fiskehejre + skarv), der naturligt jagter og æder fisk. Uden nettene vil fiskene opleve større grad af stress, som vil kunne udløse generelle sygdomsproblemer hos fiskene.

Sidst men ikke mindst beskytter fuglenettene også fiskeopdrætterne mod de ofte ikke ubetydelige tab, der vil kunne forekomme, når større flokke af jagende fugle æder fiskene.

Lokale initiativer til beskyttelse af fuglelivet
I årtier har natur og fiskeopdræt sameksisteret, hvor fiskeopdrætterne har lavet forskellige tiltag for at værne om fuglelivet, ligesom fuglene har nydt godt af tilværelsen tæt på dambrugene.

Desværre hænder det en sjælden gang at større fugle flyver ind i nettene, hvilket kan have fatale konsekvenser. Det har fået Dansk Ornitologisk Forening til at foreslå, at enkelte anlæg, der er placeret i områder, hvor truede og sjældne fuglearter færdes og som er i risiko for at flyve ind i nettene, herunder fiskeørnen, kan få dispensation til at fjerne fuglenettene.

Revurdering af reglerne
Ifølge Fødevarestyrelsen skal kravet om fuglenet over dambrug revurderes i forbindelse med den nye EU Dyresundhedslov som træder i kraft d. 21. april i år.

Dansk Akvakultur støtter Fødevarestyrelsens nuværende krav om fuglenet. Dog er vi villige til at drøfte mulighederne for lokale initiativer, der kan værne om fuglelivet i områder, hvor der er et særligt behov for dette.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...