Fuglenet over udendørs fiskeopdræt er en nødvendig foranstaltning

De danske fiskeopdræt skal være overdækket med fuglenet, som udgør et vigtigt værn mod sygdomme på fiskeopdræt og sikrer fiskenes velfærd.

Siden 1970 har de danske dambrug haft krav om at opsætte fulgenet. Først med krav om net med højst 30 cm afstand og siden 1984 med krav om højst 25 cm mellem trådene. Kravet omfatter alle anlæg i det fri, og siden 2005 gælder kravet både over dammene og ned langs siderne.

Fuglenettene er en nødvendig foranstaltning, da de er en vigtig del af sygdomsbekæmpelsen på fiskeopdræt, herunder forebyggelse mod den frygtede fiskesygdom kaldet VHS, der kan overføres via fugle.

Nettene beskytter fiskene mod specielt større fugle, med primært fokus på eksempelvis fiskehejrer, skarv, måger og andefugle. 

Hertil kommer de dyrevelfærdsmæssige aspekter. Uden nettene vil fiskene være forsvarsløse overfor specielt de fuglearter (i Danmark primært fiskehejre + skarv), der naturligt jagter og æder fisk. Uden nettene vil fiskene opleve større grad af stress, som vil kunne udløse generelle sygdomsproblemer hos fiskene.

Sidst men ikke mindst beskytter fuglenettene også fiskeopdrætterne mod de ofte ikke ubetydelige tab, der vil kunne forekomme, når større flokke af jagende fugle æder fiskene.

Lokale initiativer til beskyttelse af fuglelivet
I årtier har natur og fiskeopdræt sameksisteret, hvor fiskeopdrætterne har lavet forskellige tiltag for at værne om fuglelivet, ligesom fuglene har nydt godt af tilværelsen tæt på dambrugene.

Desværre hænder det en sjælden gang at større fugle flyver ind i nettene, hvilket kan have fatale konsekvenser. Det har fået Dansk Ornitologisk Forening til at foreslå, at enkelte anlæg, der er placeret i områder, hvor truede og sjældne fuglearter færdes og som er i risiko for at flyve ind i nettene, herunder fiskeørnen, kan få dispensation til at fjerne fuglenettene.

Revurdering af reglerne
Ifølge Fødevarestyrelsen skal kravet om fuglenet over dambrug revurderes i forbindelse med den nye EU Dyresundhedslov som træder i kraft d. 21. april i år.

Dansk Akvakultur støtter Fødevarestyrelsens nuværende krav om fuglenet. Dog er vi villige til at drøfte mulighederne for lokale initiativer, der kan værne om fuglelivet i områder, hvor der er et særligt behov for dette.

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...