Fuglenet over udendørs fiskeopdræt er en nødvendig foranstaltning

De danske fiskeopdræt skal være overdækket med fuglenet, som udgør et vigtigt værn mod sygdomme på fiskeopdræt og sikrer fiskenes velfærd.

Siden 1970 har de danske dambrug haft krav om at opsætte fulgenet. Først med krav om net med højst 30 cm afstand og siden 1984 med krav om højst 25 cm mellem trådene. Kravet omfatter alle anlæg i det fri, og siden 2005 gælder kravet både over dammene og ned langs siderne.

Fuglenettene er en nødvendig foranstaltning, da de er en vigtig del af sygdomsbekæmpelsen på fiskeopdræt, herunder forebyggelse mod den frygtede fiskesygdom kaldet VHS, der kan overføres via fugle.

Nettene beskytter fiskene mod specielt større fugle, med primært fokus på eksempelvis fiskehejrer, skarv, måger og andefugle. 

Hertil kommer de dyrevelfærdsmæssige aspekter. Uden nettene vil fiskene være forsvarsløse overfor specielt de fuglearter (i Danmark primært fiskehejre + skarv), der naturligt jagter og æder fisk. Uden nettene vil fiskene opleve større grad af stress, som vil kunne udløse generelle sygdomsproblemer hos fiskene.

Sidst men ikke mindst beskytter fuglenettene også fiskeopdrætterne mod de ofte ikke ubetydelige tab, der vil kunne forekomme, når større flokke af jagende fugle æder fiskene.

Lokale initiativer til beskyttelse af fuglelivet
I årtier har natur og fiskeopdræt sameksisteret, hvor fiskeopdrætterne har lavet forskellige tiltag for at værne om fuglelivet, ligesom fuglene har nydt godt af tilværelsen tæt på dambrugene.

Desværre hænder det en sjælden gang at større fugle flyver ind i nettene, hvilket kan have fatale konsekvenser. Det har fået Dansk Ornitologisk Forening til at foreslå, at enkelte anlæg, der er placeret i områder, hvor truede og sjældne fuglearter færdes og som er i risiko for at flyve ind i nettene, herunder fiskeørnen, kan få dispensation til at fjerne fuglenettene.

Revurdering af reglerne
Ifølge Fødevarestyrelsen skal kravet om fuglenet over dambrug revurderes i forbindelse med den nye EU Dyresundhedslov som træder i kraft d. 21. april i år.

Dansk Akvakultur støtter Fødevarestyrelsens nuværende krav om fuglenet. Dog er vi villige til at drøfte mulighederne for lokale initiativer, der kan værne om fuglelivet i områder, hvor der er et særligt behov for dette.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...