Fund af IHN-virus i Danmark

Fødevarestyrelsen har orienteret Dansk Akvakultur om fund af fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i fisk fra seks danske fiskeopdræt.

IHN-virus er en anmeldepligtig fiskesygdom, som ikke tidligere har været konstateret i Danmark.

For mennesker er IHN-virus ufarlig, men kan forårsage dødelighed hos eksempelvis regnbueørred og laks i opdræt.

IHN-virus kan opstå på fiskeopdræt, herunder i flere europæiske lande, og sygdommen kan findes hos vilde laks og ørreder.

Dansk Akvakultur er i løbende dialog og samarbejde med Fødevarestyrelsen om sagen, og vi følger myndighedernes anvisninger i bekæmpelse og udryddelse af sygdommen.

Vi henviser til Fødevarestyrelsen for mere information om fund og bekæmpelse af IHN-virus i Danmark.

Fødevarestyrelsens seneste pressemeddelelser om fund af IHN-virus i Danmark:

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...