Fund af IHN-virus i Danmark

Fødevarestyrelsen har orienteret Dansk Akvakultur om fund af fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i fisk fra seks danske fiskeopdræt.

IHN-virus er en anmeldepligtig fiskesygdom, som ikke tidligere har været konstateret i Danmark.

For mennesker er IHN-virus ufarlig, men kan forårsage dødelighed hos eksempelvis regnbueørred og laks i opdræt.

IHN-virus kan opstå på fiskeopdræt, herunder i flere europæiske lande, og sygdommen kan findes hos vilde laks og ørreder.

Dansk Akvakultur er i løbende dialog og samarbejde med Fødevarestyrelsen om sagen, og vi følger myndighedernes anvisninger i bekæmpelse og udryddelse af sygdommen.

Vi henviser til Fødevarestyrelsen for mere information om fund og bekæmpelse af IHN-virus i Danmark.

Fødevarestyrelsens seneste pressemeddelelser om fund af IHN-virus i Danmark:

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...