Hannerup Fiskeri til salg

Hannerup Fiskeri ved Hobro med beboelse og 261 ton foderkvote er til salg.

Dambruget er beliggende med Simested Å løbende gennem ejendommen og skov på egen matrikel.

Produktionen sker på dambruget med alle nødvendige faciliteter til at udnytte produktionstilladelsen til at bruge 261,3 ton foder. Læs mere her.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...