Høringer Dansk Akvakultur

Dansk Akvakulturs bidrag til EUs revision af IE Direktivet (Industrielle Emmisioner) hent

Høring Afgrænsningsrapport til miljøvurdering af Danmarks første havplav 22.4.2020 hent

Høring sælforvaltningsplan 5.3.2020 hent

Høring vedr. ophævelse af N-indfasningsbekendtgørelsen 26.2.2020 hent