Høringssvar til ’Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022‐27’

Dansk Akvakultur har indsendt høringssvar til udkast til ‘Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022-2027’. Her påpeges flere faktuelle mangler og en række konkrete ændringsforslag.

Læs høringssvaret her.

Der er en række stærke argumenter for at øge produktionen i akvakultur, og vækstpotentialet i den danske akvakultursektor er stort, da det omfatter primærproduktion i havet og på land, fiskefoder, marine ingredienser og udstyr til marin og landbaseret akvakultur.

Dansk Akvakultur har gentagne gange fremhævet, at vækstpotentialet kun kan realiseres ved at justere i rammevilkårene for primærproduktion, og erhvervet har præsenteret en række konkrete løsningsforslag.

Der bør være et højt ambitionsniveau på mål og indsatser. Alene realisering af de nye kostråd vil kræve yderligere ca. 50.000 tons fisk og skaldyr, og produktionen i dansk akvakultur er kun vokset med ca. 10.000 tons over de seneste 15 år.

Det er derfor bekymrende, at Fødevareministeriets udkast til ’Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022-2027’ ikke rummer konkrete mål og indsatser for udviklingen af den danske akvakultursektor, og at den udelukker det store vækstpotentiale i marin akvakultur.

Anmodning om et nyt revideret udkast og supplerende høring

Dansk Akvakultur kan på den baggrund ikke støtte udkast til strategi. Den strategiske analyse er mangelfuld og misvisende, den primære indsats er økonomisk støtte fra EHFAF-programmet, og erhvervets ønsker til ændringer i rammevilkår negligeres.

Dansk Akvakultur har anmodet om, at Fødevareministeriet udarbejder et nyt revideret udkast og gennemfører en supplerende høring.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...