Høringssvar til ’Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022‐27’

Dansk Akvakultur har indsendt høringssvar til udkast til ‘Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022-2027’. Her påpeges flere faktuelle mangler og en række konkrete ændringsforslag.

Læs høringssvaret her.

Der er en række stærke argumenter for at øge produktionen i akvakultur, og vækstpotentialet i den danske akvakultursektor er stort, da det omfatter primærproduktion i havet og på land, fiskefoder, marine ingredienser og udstyr til marin og landbaseret akvakultur.

Dansk Akvakultur har gentagne gange fremhævet, at vækstpotentialet kun kan realiseres ved at justere i rammevilkårene for primærproduktion, og erhvervet har præsenteret en række konkrete løsningsforslag.

Der bør være et højt ambitionsniveau på mål og indsatser. Alene realisering af de nye kostråd vil kræve yderligere ca. 50.000 tons fisk og skaldyr, og produktionen i dansk akvakultur er kun vokset med ca. 10.000 tons over de seneste 15 år.

Det er derfor bekymrende, at Fødevareministeriets udkast til ’Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022-2027’ ikke rummer konkrete mål og indsatser for udviklingen af den danske akvakultursektor, og at den udelukker det store vækstpotentiale i marin akvakultur.

Anmodning om et nyt revideret udkast og supplerende høring

Dansk Akvakultur kan på den baggrund ikke støtte udkast til strategi. Den strategiske analyse er mangelfuld og misvisende, den primære indsats er økonomisk støtte fra EHFAF-programmet, og erhvervets ønsker til ændringer i rammevilkår negligeres.

Dansk Akvakultur har anmodet om, at Fødevareministeriet udarbejder et nyt revideret udkast og gennemfører en supplerende høring.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...