Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af N-indfasning til akvakulturerhvervet

Dansk Akvakultur har fremsendt høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriets lovforslag om, at den resterende N-kvote til havbrug bortfalder, samt at den resterende N-kvote til miljø- og ressourceeffektive dambrug i 2021 reduceres fra 252,9 t N til 80 t N.

I 2018 blev der indsat en bestemmelse i Miljøbeskyttelsesloven vedr. kvælstofpuljer til miljø- og ressourceeffektive dambrug og visse havbrug, som blev udmøntet i N-indfasningsbekendtgørelsen, og der er i vandområdeplanerne afsat puljer på 380 t N til landbaserede anlæg og 43 t N til visse havbrug. I dag er status for ordningen, der har fungeret i én ansøgningsrunde, at der er givet tilladelse til 20 t N fra havbrugspuljen og 127 t N fra puljen til landbaserede anlæg. I alt er der ansøgt om indfasning af 293 t N til landbaserede anlæg.

Lovændringen fra 2018 medførte således mulighed for indfasning af en del af det N, som erhvervet har ”mistet” ved opkøb og lukning af dambrug, samt ved overgangen til recirkulerede anlæg, samt at visse havbrug ved overgangen til en ny miljøgodkendelse kunne beholde den N-kvote, som fremgik af deres tilladelser.

En ordning, der skulle give mulighed for vækst og incitament til videreudvikling af renseteknologier, foder med mere.

Du kan læse Dansk Akvakulturs høringssvar her

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...