Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af N-indfasning til akvakulturerhvervet

Dansk Akvakultur har fremsendt høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriets lovforslag om, at den resterende N-kvote til havbrug bortfalder, samt at den resterende N-kvote til miljø- og ressourceeffektive dambrug i 2021 reduceres fra 252,9 t N til 80 t N.

I 2018 blev der indsat en bestemmelse i Miljøbeskyttelsesloven vedr. kvælstofpuljer til miljø- og ressourceeffektive dambrug og visse havbrug, som blev udmøntet i N-indfasningsbekendtgørelsen, og der er i vandområdeplanerne afsat puljer på 380 t N til landbaserede anlæg og 43 t N til visse havbrug. I dag er status for ordningen, der har fungeret i én ansøgningsrunde, at der er givet tilladelse til 20 t N fra havbrugspuljen og 127 t N fra puljen til landbaserede anlæg. I alt er der ansøgt om indfasning af 293 t N til landbaserede anlæg.

Lovændringen fra 2018 medførte således mulighed for indfasning af en del af det N, som erhvervet har ”mistet” ved opkøb og lukning af dambrug, samt ved overgangen til recirkulerede anlæg, samt at visse havbrug ved overgangen til en ny miljøgodkendelse kunne beholde den N-kvote, som fremgik af deres tilladelser.

En ordning, der skulle give mulighed for vækst og incitament til videreudvikling af renseteknologier, foder med mere.

Du kan læse Dansk Akvakulturs høringssvar her

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...