Høringssvar vedrørende hav-, fiskeri- og akvakulturprogam for 2021-2027

Fiskeristyrelsen har med henblik på udmøntning af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) udarbejdet forslag til Det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram 2021-2027.

Læs Dansk Akvakulturs høringssvar her.

Læs mere om Hav-, Fiskeri- og Akvakultur udviklingsprogrammet 2021-2027 på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...