Høringssvar

Her kan du læse seneste høringssvar fra Dansk Akvakultur

23.3.2020: Vedr. forslag til nationalt tilskud til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter hent

12.2.2021: Vedr. forslag om etablering af Naturnationalparker hent

7.12.2020: vedr. Lovforslag om ændring af  N-indfasnmng til akvakulturerhvervet hent

25.10.20: vedr. bekendtgørelse om ændring af  brugerbetaling for miljøtilsyn hent

25.10.20: Vedr. ændring af listebekendtgørelsen, ændret myndighedskompetance for havbrug hent