Høringssvar

Her kan du læse seneste høringssvar fra Dansk Akvakultur

15.12.2022: Dansk Akvakulturs bemærkninger til Biodiversitetsrådets årsrapport 2022. Hent.

25.08.2022: Dansk Akvakulturs høringssvar til udkast til Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022-2027. Hent.

22.6.2022: Dansk Akvakulturs høringssvar til udkast til vandområdeplaner for 2021-2027. Hent.

10.05.2022: Dansk Akvakulturs høringssvar vedrørende Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram for 2021-2027. Hent.

29.9.2021: Dansk Akvakulturs høringssvar vedrørende Danmarks Havplan. Hent

12.2.2021: Dansk Akvakulturs høringssvar vedrørende etablering af Naturnationalparker. Hent

7.12.2020: Dansk Akvakulturs høringssvar vedrørende Lovforslag om ændring af  N-indfasnmng til akvakulturerhvervet. Hent

25.10.20: Dansk Akvakulturs høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af  brugerbetaling for miljøtilsyn. Hent

25.10.20: Dansk Akvakulturs høringssvar vedrørende ændring af listebekendtgørelsen, ændret myndighedskompetance for havbrug. Hent

23.3.2020: Dansk Akvakulturs høringssvar vedrørende forslag til nationalt tilskud til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Hent