IHN-virus konstateret på dambrug ved Kolding

Fødevarestyrelsen har den 12. august meddelt, at der er fundet et nyt tilfælde af IHN-virus på et dambrug ved Kolding. IHN-virus er ufarlig for mennesker, men kan få store økonomiske konsekvenser for det danske akvakulturerhverv.

Publiceret 13. august 2021, Dansk Akvakultur

Danmark har dermed 7 restriktionszoner med IHN, hvor der gælder særlige regler. Det betyder, at blandt andet fisk, yngel og udstyr ikke må flyttes til eller fra virksomhederne i restriktionszonerne uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Det seneste fund vil ikke påvirke Danmarks IHN-fri status, men det har store konsekvenser for de berørte dambrug.

Fastholder handleplan for IHN-bekæmpelse

I juli fremlagde Dansk Akvakultur og de oprindeligt 6 berørte dambrug en fælles handleplan for IHN-bekæmpelse til Fødevarestyrelsen, der blandt andet indebærer, at der godkendes slagteriløsninger for de ramte dambrug hurtigst muligt.

– Vi må desværre konstatere, at der nu er 7 IHN-ramte dambrug i Danmark, hvor ejerne står i en ulykkelig og meget svær økonomisk situation. Vi arbejder fortsat videre med den fælles handleplan og vi vil forsøge at hjælpe alle 7 dambrug så godt vi kan. Ambitionen er fortsat, at vi med en effektiv og hurtig indsats kan bekæmpe IHN-virus, fortæller direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur, Brian Thomsen.

I maj konstaterede myndighederne for første gang smitte med IHN-virus i Danmark. Fødevarestyrelsen suspenderede midlertidigt Danmarks status som IHN-fri, mens man undersøgte, hvor udbredt IHN-virus var i Danmark. Suspenderingen blev ophævet i juli, da Fødevarestyrelsen fik inddæmmet sygdommen, og dermed kunne erklære 95 procent af landet fri for IHN-virus.

For yderligere oplysninger:

Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Brian@danskakvakultur.dk / 4076 2870

Link til Fødevarestyrelsens pressemeddelelse den 13. august 2021 om fund af IHN-virus på dambrug ved Kolding.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...