IHN-virus konstateret på dambrug ved Kolding

Fødevarestyrelsen har den 12. august meddelt, at der er fundet et nyt tilfælde af IHN-virus på et dambrug ved Kolding. IHN-virus er ufarlig for mennesker, men kan få store økonomiske konsekvenser for det danske akvakulturerhverv.

Publiceret 13. august 2021, Dansk Akvakultur

Danmark har dermed 7 restriktionszoner med IHN, hvor der gælder særlige regler. Det betyder, at blandt andet fisk, yngel og udstyr ikke må flyttes til eller fra virksomhederne i restriktionszonerne uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Det seneste fund vil ikke påvirke Danmarks IHN-fri status, men det har store konsekvenser for de berørte dambrug.

Fastholder handleplan for IHN-bekæmpelse

I juli fremlagde Dansk Akvakultur og de oprindeligt 6 berørte dambrug en fælles handleplan for IHN-bekæmpelse til Fødevarestyrelsen, der blandt andet indebærer, at der godkendes slagteriløsninger for de ramte dambrug hurtigst muligt.

– Vi må desværre konstatere, at der nu er 7 IHN-ramte dambrug i Danmark, hvor ejerne står i en ulykkelig og meget svær økonomisk situation. Vi arbejder fortsat videre med den fælles handleplan og vi vil forsøge at hjælpe alle 7 dambrug så godt vi kan. Ambitionen er fortsat, at vi med en effektiv og hurtig indsats kan bekæmpe IHN-virus, fortæller direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur, Brian Thomsen.

I maj konstaterede myndighederne for første gang smitte med IHN-virus i Danmark. Fødevarestyrelsen suspenderede midlertidigt Danmarks status som IHN-fri, mens man undersøgte, hvor udbredt IHN-virus var i Danmark. Suspenderingen blev ophævet i juli, da Fødevarestyrelsen fik inddæmmet sygdommen, og dermed kunne erklære 95 procent af landet fri for IHN-virus.

For yderligere oplysninger:

Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Brian@danskakvakultur.dk / 4076 2870

Link til Fødevarestyrelsens pressemeddelelse den 13. august 2021 om fund af IHN-virus på dambrug ved Kolding.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...