IHN-virus konstateret på dambrug ved Kolding

Fødevarestyrelsen har den 12. august meddelt, at der er fundet et nyt tilfælde af IHN-virus på et dambrug ved Kolding. IHN-virus er ufarlig for mennesker, men kan få store økonomiske konsekvenser for det danske akvakulturerhverv.

Publiceret 13. august 2021, Dansk Akvakultur

Danmark har dermed 7 restriktionszoner med IHN, hvor der gælder særlige regler. Det betyder, at blandt andet fisk, yngel og udstyr ikke må flyttes til eller fra virksomhederne i restriktionszonerne uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Det seneste fund vil ikke påvirke Danmarks IHN-fri status, men det har store konsekvenser for de berørte dambrug.

Fastholder handleplan for IHN-bekæmpelse

I juli fremlagde Dansk Akvakultur og de oprindeligt 6 berørte dambrug en fælles handleplan for IHN-bekæmpelse til Fødevarestyrelsen, der blandt andet indebærer, at der godkendes slagteriløsninger for de ramte dambrug hurtigst muligt.

– Vi må desværre konstatere, at der nu er 7 IHN-ramte dambrug i Danmark, hvor ejerne står i en ulykkelig og meget svær økonomisk situation. Vi arbejder fortsat videre med den fælles handleplan og vi vil forsøge at hjælpe alle 7 dambrug så godt vi kan. Ambitionen er fortsat, at vi med en effektiv og hurtig indsats kan bekæmpe IHN-virus, fortæller direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur, Brian Thomsen.

I maj konstaterede myndighederne for første gang smitte med IHN-virus i Danmark. Fødevarestyrelsen suspenderede midlertidigt Danmarks status som IHN-fri, mens man undersøgte, hvor udbredt IHN-virus var i Danmark. Suspenderingen blev ophævet i juli, da Fødevarestyrelsen fik inddæmmet sygdommen, og dermed kunne erklære 95 procent af landet fri for IHN-virus.

For yderligere oplysninger:

Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Brian@danskakvakultur.dk / 4076 2870

Link til Fødevarestyrelsens pressemeddelelse den 13. august 2021 om fund af IHN-virus på dambrug ved Kolding.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...