Informationsskrivelse om videregivelse af sagsakter til museum

Dansk Akvakultur har været i besiddelse af sagsakter fra Foreningen Forsøgsdambruget. Sagsakter har historisk værdi, og Dansk Akvakultur har derfor besluttet, at videregive sagsakterne til Rebild Centret, der bedre kan forvalte dem.

Hvis du var medlem af foreningen eller nogensinde har haft kontakt med foreningen, kan dine personoplysninger indgå i sagsakterne.

Læs derfor Dansk Akvakulturs informationsskrivelse om videregivelse af sagsakterne til Rebild Centret ved at klikke her