Kan man spise muslinger, der er opdrættet som marint virkemiddel?

Muslinger, der opdrættes som marint virkemiddel, får ind i mellem kritik for at være af så ringe en kvalitet, at de ikke kan spises. Fakta er dog, at kvaliteten af blåmuslingerne er akkurat lige så god, som enhver anden blåmusling.

Formålet med marine virkemidler er at forbedre den økologiske tilstand i hav- og fjordområder. Det gør muslingerne ved at filtrere alger (næringsstoffer) fra vandet, som desuden medfører, at vandet bliver mere klart (øget sigtdybde).

Når formålet er opsamling af næringsstoffer, herunder kvælstof og fosfor, vil man typisk fokusere høsten på den størst mulige biomasse i stedet for de enkelte muslingers størrelse. Derfor vil man ofte høste muslingerne ad flere omgange og før de har opnået traditionel konsumstørrelse. Derudover vil man høste alle de størrelser af muslinger, der forekommer på anlægget og man vil ikke kassere undermålere. De muslinger, som har opnået konsumstørrelse, vil kunne sorteres fra og afsættes ad de traditionelle kanaler, herunder restauranter og supermarkeder.

De muslinger, som ikke kan afsættes direkte til konsum, kan forarbejdes til muslingemel, som kan anvendes som proteinkilde og indgå som ingrediens i foder til fiskeopdræt og anden husdyrproduktion. Dette gør sig gældende i både den konventionelle og økologiske sektor, hvor det kan mindske behovet for importeret soja, fiskemel mm.

Skallerne fra de små muslinger kan også anvendes. Muslingeskaller er allerede velkendt i økologisk byggeri som kapillærbrydende lag under bygninger i stedet for de klimabelastende LECA-produkter. I stedet for udledning af CO2 ved fremstilling af LECA, indbygges der naturligt CO2 i muslingeskallerne (Kalk er CaCO3). Således tages der i stedet CO2 ud af kredsløbet og det bindes i klimavenligt byggeri.

Derfor er muslingeopdræt i en særklasse blandt de marine virkemidler, for det fjerner ikke blot næringssalte fra havmiljøet, men skaber en ny lokalt produceret proteinkilde og skallerne bidrager til økologisk byggeri. Dermed kan nogle af nutidens klima- og miljøbelastende komponenter erstattes.

Muslingeopdræt som marint virkemiddel er altså samtidigt et vigtigt tiltag i omstillingen til et mere klimaansvarligt samfund.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...