Klimaforandringer og fiskesygdomme – også i Østersøen

Ingen tvivl om det. Klimaforandringerne er over os, og dem kan vi ikke løbe fra. Vi kan gøre behjertede forsøg på at reducere deres acceleration og i øvrigt i god tid søge at tilpasse os, men undgå dem er ikke lige for.

Af Kurt Buchmann
Københavns Universitet

Men det er som bekendt ikke blot menneskene, der kan komme i klemme. Alverdens organismer bliver udfordrede, og det samme gælder selvfølgelig også vore fisk, der svømmer rundt i både ferske og marine vandområder, både lokalt og globalt. De bliver i disse år med klimaændringerne udsat for betydelige variationer i temperatur, saltholdighed og surhedsgrad, hvilket kan påvirke deres vandringsmønster, fødeudbud og ikke mindst deres sygdomme. Så dem skal vi også passe på. Til den ende kan man få glæde af en netop udkommen bog på forlaget CAB International, hvori mere end 50 eksperter fra 18 lande analyserer problemer med virus, bakterier og parasitter i en række fiskearter, som er centrale i naturens økosystemer, og hvoraf mange også spiller en rolle i Østersøen.

Virus, bakterier og parasitter
Fisk er som alle andre dyrearter udsat for angreb med både virus, bakterier og parasitter, og de og deres forfædre har igennem millioner af år erhvervet en række egenskaber, der kan begrænse skaderne fra de utallige angreb. Men nu kommer klimaforandringerne altså og rykker til regnskabet. Tag nu bare virussygdomme såsom Herpesvirus og Rhabdovirus hos fisk. Mennesket kan jo angribes af forkølelsessår og rabies, som forårsages af beslægtede vira, men fiskene har deres helt egne udgaver af dem alle og dem finder vi i flere arter af fisk i Østersøen. Ændrede saltholdigheder og temperaturer kan snildt på uventede konsekvenser, idet både virus og fiskenenes immunsystem påvirkes af klimaet.

Også i Østersøens fisk
Fælles for alle afsnit er en grundig gennemgang af organismernes biologi og en vurdering af forskellige scenarier med ændrede temperaturer, saltholdigheder og surhedsgrader i det vandige miljø. Netop i mange af vore fisk i Østersøen forekommer parasitter såsom øjenikterne, der er meget afhængig af temperaturen. Det er parasitter, som kan blinde fisken, så de ikke kan orientere sig optimalt. Og mere ferske forhold i Østersøen giver netop disse ferskvandsparasitter endnu bedre spil. Også den norske dræberparasit Gyrodactylus salaris forekommer i Østersøen og her vil mere ferskvand og højere temperaturer kunne øge parasittens udbredelse.

Litteratur:
Climate Change and Infectious Fish Diseases by Patrick T. K. Woo, Jo-Ann Leong og Kurt Buchmann
CAB International.
ISBN-13: 9781789243277 (hardback),
9781789243284 (ePDF),
9781789243291 (ePub)
Redaktørerne er Professor Patrick Woo
fra Ontario (Canada), professor Jo-Ann
Leong fra Hawai (USA) og professor
Kurt Buchmann fra Danmark.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...