Klimaforandringer og fiskesygdomme – også i Østersøen

Ingen tvivl om det. Klimaforandringerne er over os, og dem kan vi ikke løbe fra. Vi kan gøre behjertede forsøg på at reducere deres acceleration og i øvrigt i god tid søge at tilpasse os, men undgå dem er ikke lige for.

Af Kurt Buchmann
Københavns Universitet

Men det er som bekendt ikke blot menneskene, der kan komme i klemme. Alverdens organismer bliver udfordrede, og det samme gælder selvfølgelig også vore fisk, der svømmer rundt i både ferske og marine vandområder, både lokalt og globalt. De bliver i disse år med klimaændringerne udsat for betydelige variationer i temperatur, saltholdighed og surhedsgrad, hvilket kan påvirke deres vandringsmønster, fødeudbud og ikke mindst deres sygdomme. Så dem skal vi også passe på. Til den ende kan man få glæde af en netop udkommen bog på forlaget CAB International, hvori mere end 50 eksperter fra 18 lande analyserer problemer med virus, bakterier og parasitter i en række fiskearter, som er centrale i naturens økosystemer, og hvoraf mange også spiller en rolle i Østersøen.

Virus, bakterier og parasitter
Fisk er som alle andre dyrearter udsat for angreb med både virus, bakterier og parasitter, og de og deres forfædre har igennem millioner af år erhvervet en række egenskaber, der kan begrænse skaderne fra de utallige angreb. Men nu kommer klimaforandringerne altså og rykker til regnskabet. Tag nu bare virussygdomme såsom Herpesvirus og Rhabdovirus hos fisk. Mennesket kan jo angribes af forkølelsessår og rabies, som forårsages af beslægtede vira, men fiskene har deres helt egne udgaver af dem alle og dem finder vi i flere arter af fisk i Østersøen. Ændrede saltholdigheder og temperaturer kan snildt på uventede konsekvenser, idet både virus og fiskenenes immunsystem påvirkes af klimaet.

Også i Østersøens fisk
Fælles for alle afsnit er en grundig gennemgang af organismernes biologi og en vurdering af forskellige scenarier med ændrede temperaturer, saltholdigheder og surhedsgrader i det vandige miljø. Netop i mange af vore fisk i Østersøen forekommer parasitter såsom øjenikterne, der er meget afhængig af temperaturen. Det er parasitter, som kan blinde fisken, så de ikke kan orientere sig optimalt. Og mere ferske forhold i Østersøen giver netop disse ferskvandsparasitter endnu bedre spil. Også den norske dræberparasit Gyrodactylus salaris forekommer i Østersøen og her vil mere ferskvand og højere temperaturer kunne øge parasittens udbredelse.

Litteratur:
Climate Change and Infectious Fish Diseases by Patrick T. K. Woo, Jo-Ann Leong og Kurt Buchmann
CAB International.
ISBN-13: 9781789243277 (hardback),
9781789243284 (ePDF),
9781789243291 (ePub)
Redaktørerne er Professor Patrick Woo
fra Ontario (Canada), professor Jo-Ann
Leong fra Hawai (USA) og professor
Kurt Buchmann fra Danmark.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...