Klimavenlig fødevareproduktion skal styrke natur og biodiversitet

En tæt dialog med erhvervet og flere klimavenlige fødevarer er en forudsætning for at styrke naturen og give biodiversitet bedre vilkår i Danmark. Det er budskabet fra Dansk Akvakultur forud mandagens opstartsmøde med Statsministeren om den kommende Natur- og Biodiversitetspakke.

Regeringen begynder arbejdet med den kommende Natur- og Biodiversitetspakke mandag den 4. november, hvor Statsminister Mette Frederiksen har indkaldt til opstartsmøde på Marienborg. Dansk Akvakultur, der repræsenterer det samlede danske opdrætserhverv for fisk og skaldyr, ser frem til mødet og et bredt samarbejde om at sikre biodiversiteten bedre vilkår i Danmark:

”Dansk Akvakultur vil gerne takke Statsministeren for invitationen. Vi har mange fælles, grønne interesser med regeringen, blandt andet omkring økologi, biodiversitet og bæredygtig fødevareproduktion. Derfor glæder det os, at Statsministeren lægger op til tæt dialog og samarbejde, og vi ser frem til at inspirere og bidrage til at styrke rammerne for den danske natur”, siger Dansk Akvakulturs bestyrelsesformand Niels Dalsgaard.

Respekt og hensyn er omdrejningspunkterne
Dansk Akvakultur mener, at de kan bidrage med vitale indspark til den Natur- og Biodiversitetspakken, da både dambrugs- og havbrugsproduktion foregår i tæt samspil med naturen. Det stiller ifølge Niels Dalsgaard store krav til erhvervet i det daglige arbejde:

Det danske opdrætserhverv er helt tæt på naturen, når vi producerer fødevarer til Danmark og udlandet, og det forpligter til, at vores erhverv forvalter naturen med største respekt og hensyn både på land og til vands. En bæredygtig natur kræver, at vi i erhvervene forvalter den bæredygtigt, siger Niels Dalsgaard.

Han henviser til, at de fleste af Dansk Akvakulturs medlemmer er placeret i landdistrikter og derfor har erfaring med erhvervsudvikling i naturområder og på mindre fiskerihavne:

”Vores dambrug og landbaserede anlæg er ofte placeret på naturrige landarealer, som vi forvalter efter bedste evne, og vi er altid nysgerrige efter, hvordan vi kan skabe endnu bedre harmoni mellem vores erhverv og den natur vi er afhængige af for at kunne eksistere.

Det gælder også på havet for vores havbrug og muslingeopdræt, hvor den bedste tilstand i naturens eget kredsløb skaber rammerne for vores arbejde,” siger Niels Dalsgaard.

Erhvervet skal med på råd
Dansk Akvakultur mener det er nødvendigt med mere og bedre dialog om sammenhængen mellem fødevareproduktion, miljø, natur og klima. Samtidigt vil erhvervet gerne drøfte muligheden for at udvikle forbedre akvakulturproduktionen i Danmark:

”Vi tror på, at vi kan udvikle og forbedre akvakulturproduktionen i Danmark, så alle kan følge sig sikre på, at de gode intentioner bliver til udmøntet i konkrete initiativer. Derfor ser vi frem til at møde statsministeren på Marienborg med budskabet om, at vores sunde fødevarer med lav miljøvpåvirkning og indflydelse på klimaet er en naturlig del af at give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark”, slutter Niels Dalsgaard.

Læs også FødevareWatch’ artikel om Dansk Akvakulturs udmelding via dette link

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...