Lakselus er ikke et problem i danske havbrug

Forskere fra Københavns Universitet har gennemført en undersøgelse af havbrugsfisk med henblik på registrering af lakselus i de indre danske farvande.

Undersøgelsen konkluderer, at de danske havbrug ikke har problemer med lakselus, hvilket hovedsageligt skyldes den lave saltholdighed i vandet omkring havbrugene. I seneste gennemgang undersøgte man i alt 170 regnbueørreder og ingen af disse havde lakselus.

Forskerne bag undersøgelsen fremhæver, at vi i Danmark opdrætter fisk på en særligt hensigtsmæssig måde, da vi braklægger havbrugene fra januar, hvor fiskene slagtes og nettene tages op, hvorefter der først udsættes fisk i april. Dermed fjernes al risiko for smitte fra burene i braklægningsperioden. Når fiskene udsættes i foråret, kommer de fra danske ferskvandsdambrug, og dermed er de helt fri for lakselus. 

Hvor kommer lakselusene fra?

Når lakselus en sjælden gang ses på havbrugsfisk, skyldes det smitte fra vilde laksefisk, der spreder smitte til miljøet.

I forbindelse med at de vilde laksefisk vandrer mod de danske åer (blandt andet Skjern å og Gudenåen) for at gyde, får de en betydelig infektion med lakselus. De er derfor inficeret med blandt andet kønsmodne hunlus, som afgiver larver til det kystnære område. Netop i denne del af det danske havområde forekommer en betydelig bestand af modtagelige vilde havørreder, og de kan nemt blive inficeret i områder med høj saltholdighed (såsom Nordsøen og nordlige Kattegat). Desuden har de lokale forhold (bl.a. saltholdigheden) i de danske farvande også betydning for om havbrugsfisk kan blive inficeret.

Der er ikke observationer, der tyder på, at vilde fisk kan blive inficeret med lus fra havbrugsfiskene, konkluderer forskerne.

Den fordelagtige placering i de danske farvande og særlige opdrætsforhold er således den væsentligste årsag til, at danske havbrug ikke har problemer med lakselus. Forskerne bag undersøgelsen kan dog ikke udelukke, at klimaændringer i fremtiden potentielt kan påvirke forholdene i de indre danske farvande.

Link til undersøgelsen “Lakselus i danske farvande på vilde og opdrættede fisk”.

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...