Lakselus er ikke et problem i danske havbrug

Forskere fra Københavns Universitet har gennemført en undersøgelse af havbrugsfisk med henblik på registrering af lakselus i de indre danske farvande.

Undersøgelsen konkluderer, at de danske havbrug ikke har problemer med lakselus, hvilket hovedsageligt skyldes den lave saltholdighed i vandet omkring havbrugene. I seneste gennemgang undersøgte man i alt 170 regnbueørreder og ingen af disse havde lakselus.

Forskerne bag undersøgelsen fremhæver, at vi i Danmark opdrætter fisk på en særligt hensigtsmæssig måde, da vi braklægger havbrugene fra januar, hvor fiskene slagtes og nettene tages op, hvorefter der først udsættes fisk i april. Dermed fjernes al risiko for smitte fra burene i braklægningsperioden. Når fiskene udsættes i foråret, kommer de fra danske ferskvandsdambrug, og dermed er de helt fri for lakselus. 

Hvor kommer lakselusene fra?

Når lakselus en sjælden gang ses på havbrugsfisk, skyldes det smitte fra vilde laksefisk, der spreder smitte til miljøet.

I forbindelse med at de vilde laksefisk vandrer mod de danske åer (blandt andet Skjern å og Gudenåen) for at gyde, får de en betydelig infektion med lakselus. De er derfor inficeret med blandt andet kønsmodne hunlus, som afgiver larver til det kystnære område. Netop i denne del af det danske havområde forekommer en betydelig bestand af modtagelige vilde havørreder, og de kan nemt blive inficeret i områder med høj saltholdighed (såsom Nordsøen og nordlige Kattegat). Desuden har de lokale forhold (bl.a. saltholdigheden) i de danske farvande også betydning for om havbrugsfisk kan blive inficeret.

Der er ikke observationer, der tyder på, at vilde fisk kan blive inficeret med lus fra havbrugsfiskene, konkluderer forskerne.

Den fordelagtige placering i de danske farvande og særlige opdrætsforhold er således den væsentligste årsag til, at danske havbrug ikke har problemer med lakselus. Forskerne bag undersøgelsen kan dog ikke udelukke, at klimaændringer i fremtiden potentielt kan påvirke forholdene i de indre danske farvande.

Link til undersøgelsen “Lakselus i danske farvande på vilde og opdrættede fisk”.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...