Langt fra borgen – men tæt på den gode dialog

Snakken gik omkring frokostbordet, da Socialdemokratiets fiskeriordfører og næstformand for Miljø- og Fødevareudvalget Kasper Roug besøgte en række anlæg i det midtjyske. Det var AquaPri’s sandartanlæg, FREA og Åbro Dambrug, som bød indenfor på deres anlæg.

Blå proteiner er en del af den grønne fremtid. Men der er flere udfordringer, der står i vejen for at det fulde potentiale for opdræt af fisk. De udfordringer blev taget op til drøftelse, da en velforberedt Kasper Roug kom forbi det midtjyske en halvvåd efterårsdag i starten af november. Blandt andet satte opdrætterne ord på behovet for bedre uddannelse til betjening af RAS-anlæg og behovet for at revidere dambrugsbekendtgørelsen i forhold til kategoriseng af ”fiskegødning”. Imens fik Kasper Roug lejlighed til at se hvordan anlæggene fungerer i praksis. Over frokosten, som blandt andet stod på råmarineret sandart frisk fra Aqua Pris sandartanlæg ved Vejen, blev der også plads til at lufte mere visionære idéer såsom at kombinere havbrug og energiøer.


Dansk Akvakultur værdsætter den gode og tætte dialog med politikerne, som turen til det midtjyske var et godt eksempel på.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...