Langt fra borgen – men tæt på den gode dialog

Snakken gik omkring frokostbordet, da Socialdemokratiets fiskeriordfører og næstformand for Miljø- og Fødevareudvalget Kasper Roug besøgte en række anlæg i det midtjyske. Det var AquaPri’s sandartanlæg, FREA og Åbro Dambrug, som bød indenfor på deres anlæg.

Blå proteiner er en del af den grønne fremtid. Men der er flere udfordringer, der står i vejen for at det fulde potentiale for opdræt af fisk. De udfordringer blev taget op til drøftelse, da en velforberedt Kasper Roug kom forbi det midtjyske en halvvåd efterårsdag i starten af november. Blandt andet satte opdrætterne ord på behovet for bedre uddannelse til betjening af RAS-anlæg og behovet for at revidere dambrugsbekendtgørelsen i forhold til kategoriseng af ”fiskegødning”. Imens fik Kasper Roug lejlighed til at se hvordan anlæggene fungerer i praksis. Over frokosten, som blandt andet stod på råmarineret sandart frisk fra Aqua Pris sandartanlæg ved Vejen, blev der også plads til at lufte mere visionære idéer såsom at kombinere havbrug og energiøer.


Dansk Akvakultur værdsætter den gode og tætte dialog med politikerne, som turen til det midtjyske var et godt eksempel på.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...