L&F orienterer: Iltsvind og fiskedød i Filsø Søndersø

Vi har modtaget flg. fra L&F 14. aug. 2018

Iltsvind og fiskedød i Filsø Søndersø

Cirka 80 tons fisk er døde i pludseligt iltsvind i Filsø Søndersø i Vestjylland. Særligt DN, S og SF har været hurtige til at udnytte situationen til at skyde på landbruget, desværre uden at sætte sig ind i årsagssammenhænge først.

Filsø
Filsø Søndersø dækker 400 ha af den i alt 915 ha store Filsø. Søen har været drænet og dyrket som landbrugsjord siden 1940’erne men blev i 2012 genoprettet.
Den genoprettede sø fik hurtigt en stor artsrigdom og har, før dette iltsvind, været en af de søer i Danmark, der havde den største biodiversitet, både hvad angår dyr og planter. Det vidner om, at tilførslen af næringsstoffer til søen er helt under kontrol.

Fakta om, hvad der skete
Grundet tørke og varme denne sommer, har vandtemperaturen været høj. Da vejret også har været stille, er der grund til at antage, at iltindholdet allerede før hændelsen med fiskedød har været lavt.

Et skybrud sidst i juli måned betød, iflg. lektor Theis Kragh, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, KU, at store mængder organisk stof blev skyllet ud i søen. Det organiske stof har bl.a. ligget i ellers tørre dræn, der nu blev skyllet igennem pga. skybruddet.
Bakterier i søen begyndte straks at nedbryde et organiske materiale, og i løbet af kun 12 timer faldt iltindholdet i søen med 40 %. Da iltsvindet opstod samtidigt i hele vandsøjlen, kunne fiskene ikke flygte. Normalt ville de ellers svømme til mere iltrigt vand, typisk højere oppe eller ind i mere lavvandede områder. Men det var der altså ikke mulighed for her.

Tilførsel af næringsstoffer kan give øget algevækst, og når algerne nedbrydes, kan det medvirke til iltsvind. Da iltsvindet kom lynhurtigt, står det klart, at udvaskning af næringsstoffer ikke har haft nogen betydning for dette. Som Theis Kragh udtaler: ”Vi kan vise, at det her er noget, der naturligt vil forekomme, og det ville også forekomme, hvis det hele var dækket af skov” og han tilføjer: ” Næringsstoffer og udledning af næringsstoffer har ikke noget med den her diskussion af gøre” (Jydske Vestkysten 13/8 2018).

Hvad der er blevet sagt i medierne
DN: ” Der er ingen tvivl, det er uden for enhver diskussion, at det er landbruget, der er skyld udvaskningen af kvælstof til søen” og ” Uheldig kombination af klimaforandringer og en alt for høj forurening fra landbruget” ifølge Maria Reumert Gjerding.
SF: Mener at Landbrugspakken skal skrottes, og ” Vi er nødt til at indføre de nødvendige reduktioner af kvælstofudledningen med det samme og ikke skubbe det til 2021” siger Trine Torp.
S: Vil lave jordfordeling, så marker nær sårbare søer som Filsø tages ud af drift.

Mandag eftermiddag har lektor Theis Kragh som nævnt været ude at frikende landbruget i denne artikel:
https://www.jv.dk/varde/Forsker-Fiskedoed-i-Filsoe-skyldes-et-draeningsproblem-naeppe-landbruget/artikel/2634454

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...