Miljøminister Lea Wermelin påpeger, at alle havbrug overholder alle vandmiljøkvalitetskrav for miljøfremmede stoffer

Miljøministerens lovforslag L55 om ”Ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug” er netop vedtaget. Dansk Akvakultur efterlyser inddragelse af erhvervet og fagligt belæg i loven, der har til formål at bremse udviklingen af den marine akvakultur.

Miljøminister Lea Wermelin erkender, at danske havbrug kun er ansvarlige for en mindre mængde af kvælstof og fosfor i det danske havmiljø, og at havbrugene overholder alle vandmiljøkvalitetskrav for miljøfremmede stoffer. Ministeren bekræfter desuden, at samtlige eksisterende havbrug er beliggende i områder, hvor der ”ikke under worst case forhold er risiko for en overskridelse af vandkvaliteten i forhold til kobber og medicin”.

Alligevel har miljøministeren fastholdt sit lovforslag L55, der har til formål at stoppe udvidelsen af havbrugsproduktion gennem kompensationsopdræt.

– Vi har svært ved at forstå ministerens logik, når hun ved, at havbrug kun har en mindre miljøpåvirkning og de overholder alle miljøkvalitetskrav, men alligevel fastholder sin bekymring om havbrug og sit ønske om at spænde ben for udviklingen af en sund og klimavenlig produktion af fisk fra de danske havbrug. Desuden ignorerer miljøministeren videnskabelige anbefalinger om at styrke væksten i marin akvakultur, udtaler Brian Thomsen, direktør i Dansk Akvakultur.

Eksperter vil fordoble akvakulturproduktion
EU-Kommissionens videnskabelige eksperter vurderer, at det største og mest tilgængelige potentiale for vækst er i marin akvakultur og at EU’s akvakulturproduktion bør fordobles inden 2030 for at fremme en produktion af bæredygtige, klimavenlige og sunde fødevarer.

En række forskere herhjemme og i udlandet peger på det store potentiale i at koble opdræt af fisk med opdræt af muslinger, og Europa-Parlamentet anbefaler, at EU skal drive den globale udvikling på området.

Otte EU-lande, herunder Danmark, har netop underskrevet en ministererklæring om Østersøen. Her bekræftes vigtigheden af videnskabeligt baseret lovgivning for at sikre en produktiv og bæredygtig brug af marine områder. Erklæringen forpligter landene til at fremme for eksempel muslingeopdræt for at forbedre vandmiljøet.

Ministeren mangler fagligt belæg
– Vi må forstå, at ministerens begrundelse for L55 og ministerens ønske om at stoppe flere eller større havbrug alene sker ud fra en bekymring for vandmiljøet. Under 1. behandlingen takkede ministeren Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund for samarbejdet, og vi må tage det som et udtryk for at ministeren lytter mere på dem end til videnskaben. Det finder vi bekymrende, og vi må appellere til, at regeringen inddrager akvakulturerhvervet og de faglige eksperter i politikudviklingen på området, udtaler Brian Thomsen.

Der sker en rivende udvikling af marint opdræt og der er teknologier og løsninger, der kan mindske miljøpåvirkningen fra havbrug. Derfor har Dansk Akvakultur foreslået, at der bliver gennemført en forsøgsordning for et marint akvakultursystem til optimering af teknologier og udvikling af forvaltningsgrundlaget for marin akvakultur.

Vi har desuden bedt ministeren om et møde på baggrund af hendes seneste udmeldinger om havbrug samt L55 og L56, men afventer fortsat svar.

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...