Miljøminister Lea Wermelin påpeger, at alle havbrug overholder alle vandmiljøkvalitetskrav for miljøfremmede stoffer

Miljøministerens lovforslag L55 om ”Ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug” er netop vedtaget. Dansk Akvakultur efterlyser inddragelse af erhvervet og fagligt belæg i loven, der har til formål at bremse udviklingen af den marine akvakultur.

Miljøminister Lea Wermelin erkender, at danske havbrug kun er ansvarlige for en mindre mængde af kvælstof og fosfor i det danske havmiljø, og at havbrugene overholder alle vandmiljøkvalitetskrav for miljøfremmede stoffer. Ministeren bekræfter desuden, at samtlige eksisterende havbrug er beliggende i områder, hvor der ”ikke under worst case forhold er risiko for en overskridelse af vandkvaliteten i forhold til kobber og medicin”.

Alligevel har miljøministeren fastholdt sit lovforslag L55, der har til formål at stoppe udvidelsen af havbrugsproduktion gennem kompensationsopdræt.

– Vi har svært ved at forstå ministerens logik, når hun ved, at havbrug kun har en mindre miljøpåvirkning og de overholder alle miljøkvalitetskrav, men alligevel fastholder sin bekymring om havbrug og sit ønske om at spænde ben for udviklingen af en sund og klimavenlig produktion af fisk fra de danske havbrug. Desuden ignorerer miljøministeren videnskabelige anbefalinger om at styrke væksten i marin akvakultur, udtaler Brian Thomsen, direktør i Dansk Akvakultur.

Eksperter vil fordoble akvakulturproduktion
EU-Kommissionens videnskabelige eksperter vurderer, at det største og mest tilgængelige potentiale for vækst er i marin akvakultur og at EU’s akvakulturproduktion bør fordobles inden 2030 for at fremme en produktion af bæredygtige, klimavenlige og sunde fødevarer.

En række forskere herhjemme og i udlandet peger på det store potentiale i at koble opdræt af fisk med opdræt af muslinger, og Europa-Parlamentet anbefaler, at EU skal drive den globale udvikling på området.

Otte EU-lande, herunder Danmark, har netop underskrevet en ministererklæring om Østersøen. Her bekræftes vigtigheden af videnskabeligt baseret lovgivning for at sikre en produktiv og bæredygtig brug af marine områder. Erklæringen forpligter landene til at fremme for eksempel muslingeopdræt for at forbedre vandmiljøet.

Ministeren mangler fagligt belæg
– Vi må forstå, at ministerens begrundelse for L55 og ministerens ønske om at stoppe flere eller større havbrug alene sker ud fra en bekymring for vandmiljøet. Under 1. behandlingen takkede ministeren Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund for samarbejdet, og vi må tage det som et udtryk for at ministeren lytter mere på dem end til videnskaben. Det finder vi bekymrende, og vi må appellere til, at regeringen inddrager akvakulturerhvervet og de faglige eksperter i politikudviklingen på området, udtaler Brian Thomsen.

Der sker en rivende udvikling af marint opdræt og der er teknologier og løsninger, der kan mindske miljøpåvirkningen fra havbrug. Derfor har Dansk Akvakultur foreslået, at der bliver gennemført en forsøgsordning for et marint akvakultursystem til optimering af teknologier og udvikling af forvaltningsgrundlaget for marin akvakultur.

Vi har desuden bedt ministeren om et møde på baggrund af hendes seneste udmeldinger om havbrug samt L55 og L56, men afventer fortsat svar.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...