Miljøminister: Mulige datafejl kan have medført mere kvælstof og fosfor i havet end beregnet

Det var en bekymrende pressemeddelelse, Miljø- og Fødevareministeriet udsendte fredag den 14. august, hvor de offentliggjorde at dele af datagrundlaget, der benyttes i beregningen af kvælstof- og fosforudledning muligvis indeholder fejl.

Det kan betyde, at der gennem det seneste årti er udledt mere kvælstof og fosfor til havet, end i de officielle beregninger.

DMI moderniserede for ti år siden sin målemetode bag nedbørstal, som Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) bruger i komplekse beregninger. Beregningerne skal vise, hvor meget kvælstof der bliver skyllet ud i havet.

Og ifølge Aarhus Universitet og Geus kan DMI’s moderniserede målemetode muligvis have ført til fejl, skriver ministeriet i deres pressemeddelelse.

Hos Dansk Akvakultur vil vi følge udviklingen i sagen tæt, da det kan påvirke grundlaget for vandområdeplanerne.

Det kan dog tage flere år at udrede alle elementer bag den nuværende mistanke om de fejlagtige nedbørstal. Det vurderer Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus). De bruger DMI’s tal til at rapportere til Miljø- og Fødevareministeriet, skriver Ritzau.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...