Miljøministeren i samråd om sin rolle i sagsbehandling på havbrugsområdet

Danske havbrug har ventet i syv år på at få færdigbehandlet ansøgninger om etablering af nye havbrug og udvidelser af eksisterende. Sagsbehandlingstiden har reelt sat al udvikling af havbrugssektoren i stå, og nu skal miljøminister Lea Wermelin i åbent samråd og redegøre for sin rolle i sagen.

Miljøminister Lea Wermelin er kaldt i samråd den 20. januar, hvor ministeren skal forholde sig til, om den langstrakte sagsbehandling på havbrugsområdet er sat yderligere i stå som konsekvens af ministerens hårde politiske linje mod fiskeopdræt i havbrug.

Allerede i august 2019 udtalte Miljøminister, Lea Wermelin: ”Jeg ønsker ikke flere og større havbrug i Danmark.” Med sit samrådsspørgsmål, spørger Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, til risikoen for at sagsbehandlingen af havbrugsansøgninger er blevet påvirket af ministerens udmelding.

Dansk Akvakultur ser frem til, at der med samrådet kommer fornyet fokus på mangeårige sagsbehandlingstider på havbrugsområdet.

Dansk Akvakulturs formand, Niels Dalsgaard, finder den årelange sagsbehandlingstid kritisabel.

– De danske havbrug repræsenterer en miljø- og klimaeffektiv produktion af sunde fødevarer, og vi bidrager til eksport, erhvervsaktivitet og arbejdspladser i landdistrikterne. Langstrakt sagsbehandling betyder at udviklingen af havbrugssektoren reelt er gået i stå. Det er under al kritik, og vi håber, at samrådet kan belyse både politiske og forvaltningsmæssige forklaringer, fortæller Niels Dalsgaard.

Dansk Akvakultur og havbrugssektoren har gennem adskillige år forsøgt at få svar på, hvad der er baggrunden for den manglende sagsbehandling. Det er endnu ikke lykkedes at få et klart svar, og ombudsmanden er også blevet bedt om at se på sagen.

– Vi ønsker et tættere og mere gennemskueligt samarbejde med myndighederne, og vi må også insistere på en ordentlig behandling. Vi vil gerne investere i udvikling af akvakulturvirksomheder og arbejdspladser i Danmark i respekt for gældende miljøregler, EU-direktiver og naturhensyn. Derfor håber vi, at der er bedre og hurtigere sagsbehandling i vente, som er i overensstemmelse med god forvaltningsskik, afslutter Niels Dalsgaard. 

Yderligere oplysninger:
Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 2168 8753 / ned@musholm.com
Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 4076 2870 / brian@danskakvakultur.dk

Link til samråd: https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/MOF/kalender/52824/samraad.htm

Fakta om havbrug

  • Der er i alt 19 havbrug i Danmark, som alle er placeret i landdistrikter.
  • De havopdrættede ørreder udgør et vigtigt råvaregrundlag for fiskeindustrien i Jylland til forædling og videreeksport.
  • Det anslås, at den samlede eksportandel for havopdrættede ørreder er over 90%.
  • Miljø- og Fødevareministeriets grundige gennemgang af havbrugsområdet i 2019 konkluderede, at alle undersøgte havbrug havde miljøforholdene i orden, og at alle gældende regler på området er overholdt.
  • Gennemgangen konkluderede desuden, at der var sket en række fejl i statens forvaltning og sagsbehandling på området.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...