Miljøministeren i samråd om sin rolle i sagsbehandling på havbrugsområdet

Danske havbrug har ventet i syv år på at få færdigbehandlet ansøgninger om etablering af nye havbrug og udvidelser af eksisterende. Sagsbehandlingstiden har reelt sat al udvikling af havbrugssektoren i stå, og nu skal miljøminister Lea Wermelin i åbent samråd og redegøre for sin rolle i sagen.

Miljøminister Lea Wermelin er kaldt i samråd den 20. januar, hvor ministeren skal forholde sig til, om den langstrakte sagsbehandling på havbrugsområdet er sat yderligere i stå som konsekvens af ministerens hårde politiske linje mod fiskeopdræt i havbrug.

Allerede i august 2019 udtalte Miljøminister, Lea Wermelin: ”Jeg ønsker ikke flere og større havbrug i Danmark.” Med sit samrådsspørgsmål, spørger Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, til risikoen for at sagsbehandlingen af havbrugsansøgninger er blevet påvirket af ministerens udmelding.

Dansk Akvakultur ser frem til, at der med samrådet kommer fornyet fokus på mangeårige sagsbehandlingstider på havbrugsområdet.

Dansk Akvakulturs formand, Niels Dalsgaard, finder den årelange sagsbehandlingstid kritisabel.

– De danske havbrug repræsenterer en miljø- og klimaeffektiv produktion af sunde fødevarer, og vi bidrager til eksport, erhvervsaktivitet og arbejdspladser i landdistrikterne. Langstrakt sagsbehandling betyder at udviklingen af havbrugssektoren reelt er gået i stå. Det er under al kritik, og vi håber, at samrådet kan belyse både politiske og forvaltningsmæssige forklaringer, fortæller Niels Dalsgaard.

Dansk Akvakultur og havbrugssektoren har gennem adskillige år forsøgt at få svar på, hvad der er baggrunden for den manglende sagsbehandling. Det er endnu ikke lykkedes at få et klart svar, og ombudsmanden er også blevet bedt om at se på sagen.

– Vi ønsker et tættere og mere gennemskueligt samarbejde med myndighederne, og vi må også insistere på en ordentlig behandling. Vi vil gerne investere i udvikling af akvakulturvirksomheder og arbejdspladser i Danmark i respekt for gældende miljøregler, EU-direktiver og naturhensyn. Derfor håber vi, at der er bedre og hurtigere sagsbehandling i vente, som er i overensstemmelse med god forvaltningsskik, afslutter Niels Dalsgaard. 

Yderligere oplysninger:
Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 2168 8753 / ned@musholm.com
Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 4076 2870 / brian@danskakvakultur.dk

Link til samråd: https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/MOF/kalender/52824/samraad.htm

Fakta om havbrug

  • Der er i alt 19 havbrug i Danmark, som alle er placeret i landdistrikter.
  • De havopdrættede ørreder udgør et vigtigt råvaregrundlag for fiskeindustrien i Jylland til forædling og videreeksport.
  • Det anslås, at den samlede eksportandel for havopdrættede ørreder er over 90%.
  • Miljø- og Fødevareministeriets grundige gennemgang af havbrugsområdet i 2019 konkluderede, at alle undersøgte havbrug havde miljøforholdene i orden, og at alle gældende regler på området er overholdt.
  • Gennemgangen konkluderede desuden, at der var sket en række fejl i statens forvaltning og sagsbehandling på området.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...