Miljøministeriet vil centralisere myndighedskompetencen for havbrug

Dansk Akvakultur har fremsendt bemærkning til Miljøministeriets forslag om at flytte myndighedskompetencen for havbrug fra kommunerne til staten den 25.10.2020.

Vi finder, at forslaget er i modstrid med anbefalingerne fra den grundige gennemgang af havbrugsområdet, hvor det netop blev slået fast, at de gældende regler overordnet udgør et solidt udgangspunkt for en fremtidig sikker administration af området, at miljøtilsyn fungerer, og at der ikke kan henvises til mangelfuldt tilsyn eller andet i nogen kommuner.

I modsætning til dette er én af konklusionerne i den grundige gennemgang netop statens mangelfulde sagsbehandling af havbrugenes placeringstilladelser.

Derudover kan der peges på en mangelfuld eller ikke-eksisterende sagsbehandling af nye havbrug gennem mange år i staten.

Ydermere er forslaget i modsætning til regeringens politik mod centralisering.

Dansk Akvakultur finder, at det er mest hensigtsmæssigt at kommunerne beholder myndighedskompetencen, hvilket er et synspunkt der støttes af KL (Kommunernes Landsforening).

Kommunerne har en ekspertviden om lokale miljøforhold, er miljømyndighed for en række andre virksomheder, og har tætte relationer til lokale interessenter.

Vi opfordrer til at forslaget trækkes tilbage.

Høringssvaret i sin helhed kan ses her.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...