Miljøministeriet vil centralisere myndighedskompetencen for havbrug

Dansk Akvakultur har fremsendt bemærkning til Miljøministeriets forslag om at flytte myndighedskompetencen for havbrug fra kommunerne til staten den 25.10.2020.

Vi finder, at forslaget er i modstrid med anbefalingerne fra den grundige gennemgang af havbrugsområdet, hvor det netop blev slået fast, at de gældende regler overordnet udgør et solidt udgangspunkt for en fremtidig sikker administration af området, at miljøtilsyn fungerer, og at der ikke kan henvises til mangelfuldt tilsyn eller andet i nogen kommuner.

I modsætning til dette er én af konklusionerne i den grundige gennemgang netop statens mangelfulde sagsbehandling af havbrugenes placeringstilladelser.

Derudover kan der peges på en mangelfuld eller ikke-eksisterende sagsbehandling af nye havbrug gennem mange år i staten.

Ydermere er forslaget i modsætning til regeringens politik mod centralisering.

Dansk Akvakultur finder, at det er mest hensigtsmæssigt at kommunerne beholder myndighedskompetencen, hvilket er et synspunkt der støttes af KL (Kommunernes Landsforening).

Kommunerne har en ekspertviden om lokale miljøforhold, er miljømyndighed for en række andre virksomheder, og har tætte relationer til lokale interessenter.

Vi opfordrer til at forslaget trækkes tilbage.

Høringssvaret i sin helhed kan ses her.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...