Miljøministeriet vil centralisere myndighedskompetencen for havbrug

Dansk Akvakultur har fremsendt bemærkning til Miljøministeriets forslag om at flytte myndighedskompetencen for havbrug fra kommunerne til staten den 25.10.2020.

Vi finder, at forslaget er i modstrid med anbefalingerne fra den grundige gennemgang af havbrugsområdet, hvor det netop blev slået fast, at de gældende regler overordnet udgør et solidt udgangspunkt for en fremtidig sikker administration af området, at miljøtilsyn fungerer, og at der ikke kan henvises til mangelfuldt tilsyn eller andet i nogen kommuner.

I modsætning til dette er én af konklusionerne i den grundige gennemgang netop statens mangelfulde sagsbehandling af havbrugenes placeringstilladelser.

Derudover kan der peges på en mangelfuld eller ikke-eksisterende sagsbehandling af nye havbrug gennem mange år i staten.

Ydermere er forslaget i modsætning til regeringens politik mod centralisering.

Dansk Akvakultur finder, at det er mest hensigtsmæssigt at kommunerne beholder myndighedskompetencen, hvilket er et synspunkt der støttes af KL (Kommunernes Landsforening).

Kommunerne har en ekspertviden om lokale miljøforhold, er miljømyndighed for en række andre virksomheder, og har tætte relationer til lokale interessenter.

Vi opfordrer til at forslaget trækkes tilbage.

Høringssvaret i sin helhed kan ses her.

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...